Copy Rights@ 2016
   Home      Black Belts Males
Black Belts (Males)

Malla Suresh Gangaiah
Shashisagar Jaiswar

Somnath Bhondule
Prashant Sawant

Hitesh Kumar Dhobi
Shaik Khamer

Kadari Ranjith Kumar

Pamballa Raju Kumar 

Srinivasa Chari
Devchand D. Bind


Pratham Poojari
Dhananjay A. Roy


Jaidas S. Patil

Kedar Patki

Suraj K. Gupta


Mohd. Khan Chand

Sachin Sarode

Idrisi Saif

Chauhan Shankar
Ure Suresh L.

Kadari Prashanth
Ettamaina Saikumar

Akash Shinde

Dhiraj Pawar


Godse Dnyaneshwar

Pawan Shital Sharma


Sridhar Kandukuri

Ansari Mohd. MuktharAnsari Nadeem Ahmed
Vishal Pachpawar

Ganesh Solanki

Sham C. NaiduGaurav R. Gupta
Thorat Pushpak Ajay

Deepak Kumar Sabat
Jayesh Kamble


Rohit Rakesh Pasi
Soham S. Bhasale
Pankaj Subhash Mali

Yug SolankiRushikesh V. Daware 

Parshva Dhariwal


Anmol Singh
Alle Harish


Chettiar Sairusraj 

Vignesh Poojari


Agastya K Avasthi

Ayush Dhumal


Dhruv Mallick

Sujay D. Chaudhari


Sanket B. Gadwe

Kiran SabatTirupati K. Panda

Abhishek A. Avaji


Trimukhe V. Kondiram
Sandesh Kudekar


Pavan Kumar Gowda  
Rishikesh Pal
  
Aman V. Bhatter
Utsav O. Yadav

 


Abhishek Pal

Mayur Shinde
Gaurav S Gite

 
Mohd. Khan Chand
Aryan P. Shnde


Abbas Kapadia


Tanay Mallik
S

AUTHORIZED INSTRUCTORS, AUTHORIZED EXAMINERS OR GRANDMASTER REPRESENTATIVES COULD NOT HAVE AUTHORITY TO PRINT THEIR OWN GRADING CERTIFICATES, 

Y.K.I. CERTIFICATES OR ANY OTHER AUTHORITY CARDS. ANY INSTRUCTOR WHO FOUND SUCH PRINTING CERTIFICATES OR ANY AUTHORIZED CARD IS LIABLE TO HAVE HIS AUTHORITY AS AN EXAMINER REVOKED AND HE BE EXPELLED FROM Y.K.I.