Copy Rights@ 2016
   Home      Color Belts 2011
COLOR BELTS 2011
BROWN BELT (2ND KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 1035 VIKRAM BANKAR 2ND KYU
BROWN BELT (3RD KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 849 FURNITUREWALA MOHAMMED UMAIR MOHAMMED  3RD KYU
KYU / 850 GAIN MOHAMMED AFFAN MOHD. SHAUKAT ALI  3RD KYU
KYU / 851 KHAN FUZAIL  3RD KYU
KYU / 852 KHAN MOHAMMED OSAMA NAEEM  3RD KYU
KYU / 853 KHAN MOHAMMED OWAIS NAEEM  3RD KYU
KYU / 854 KHAN MOHD MUSTAFA HAROON  3RD KYU
KYU / 855 KHAN MOHAMMED SAAD  3RD KYU
KYU / 856 KHAN NAEEM SHAHBUDDIN  3RD KYU
KYU / 857 KHAN SALMAN 3RD KYU
KYU / 858 KURESHI ZARRAR AHMAD SARVARALI  3RD KYU
KYU / 859 MEMON ABDULLAH MOHD. ZUBAIR  3RD KYU
KYU / 860 MERCHANT ABDUL AHAD MOHD. ARIF  3RD KYU
KYU / 861 RAWOOT AAMIR  3RD KYU
KYU / 862 SARJEKHAN MOHD. SOULEHIN MOHD. ZUBAIR  3RD KYU
KYU / 863 SHAIKH MOHAMMED ZUBAIR M. YAHYA  3RD KYU
KYU / 864 SHAIKH NEMATULLAH TAUQEER ALAM  3RD KYU
KYU / 865 TAIBANI MOHD. ISMAIL IQBAL  3RD KYU
KYU / 866 KAPADIA SALMAN SALIM  3RD KYU
KYU / 867 KHAN FAAIZ FARID  3RD KYU
KYU / 868 KHAN TALHA ABDUL HAMID  3RD KYU
KYU / 869 PATNI SUFIYAN  3RD KYU
KYU / 870 SUNESRA AHMED YAKOOB  3RD KYU
KYU / 871 BAITWALA MOHD. UZAIR MOHMMED RAJJAB  3RD KYU
KYU / 1002 AYUSH SEAL 3RD KYU
KYU / 1003 SANDESH KUDEKAR 3RD KYU
KYU / 1027 TANVI SAWANT 3RD KYU
KYU / 1028 JYOTI GURAV 3RD KYU
BROWN BELT (4TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 827 ADVANI MOHAMMED MUDASSIR MOHD. IMRAN 4TH KYU
KYU / 828 BAGWAAN AFTAB MOHAMMED. ASIF 4TH KYU
KYU / 829 CHAUDHARY ABDUR REHMAN MOHAMMED 4TH KYU
KYU / 830 CHOWDHARY MUDASIR JAMIL 4TH KYU
KYU / 831 FRUITWALA MOHAMMED. HUSEN RIZWAN 4TH KYU
KYU / 832 FRUITWALA RAYYAN RIZWAN 4TH KYU
KYU / 833 GIGANI MOHMMED SUFIYAN MOHAMMED AMIN 4TH KYU
KYU / 834 KAMANI MOHAMMED ZAID JAVEED 4TH KYU
KYU / 835 KAZI MOHAMMED IBRAHIM IZHAR 4TH KYU
KYU / 836 KHAN JAVED AHMED HUSAIN 4TH KYU
KYU / 837 MALKANI ABDULLAH MOHD. IBRAHIM 4TH KYU
KYU / 838 MEMON SAAD FAROOKH 4TH KYU
KYU / 839 MOTORWALA ZAID ALTAF 4TH KYU
KYU / 840 MULLA ABDUL RHEMAN ASHFAQUE 4TH KYU
KYU / 841 QURESHI MOHAMMED ADIL MOHD. SALEH 4TH KYU
KYU / 842 SHAIKH MOHD. MALIK ARIF 4TH KYU
KYU / 843 SHAIKH MOHD OWAIS MOHD ARIF 4TH KYU
KYU / 844 SHAIKH MOHD. MAAZ ARIF 4TH KYU
KYU / 845 SHAIKH MOHD. TAABISH MUSTAFA 4TH KYU
KYU / 846 SHAIKH SULEMAN MOINUDDIN 4TH KYU
KYU / 847 TAIBANI HAMZA IQBAL 4TH KYU
KYU / 848 TAIBANI MOHD. NUAMAN ABDUL MAJID 4TH KYU
KYU / 922 PRIVESH PANDEY 4TH KYU
KYU / 923 PRATIK SARDAR 4TH KYU
KYU / 930 AKSHAY NANGARE 4TH KYU
KYU / 931 AKASH KADAM 4TH KYU
KYU / 939 ANMOL SINGH 4TH KYU
KYU / 956 VIGNESH POOJARY 4TH KYU
KYU / 978 KEDAR PATKI 4TH KYU
KYU / 979 VIKRAM BANKAR 4TH KYU
KYU / 1339 PRAVIN H BHAWARI 4TH KYU
PURPLE BELT (5TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 428 PRIVESH PANDEY 5TH KYU
KYU / 429 PRATIK SARDAR 5TH KYU
KYU / 430 PRATIKSHA SARDAR 5TH KYU
KYU / 812 CHAUDHARY HAMDAN ABU TALHA 5TH KYU
KYU / 813 GAIN MOHD. AHMED MOHD. SALIM 5TH KYU
KYU / 814 KHAN FUZAIL 5TH KYU
KYU / 815 KHAN MOHD. HUZAIFA NAEEM 5TH KYU
KYU / 816 KHAN MOHAMMED. SAAD SALIM 5TH KYU
KYU / 817 KHAN MOHAMMED. ZUBAIR ABDUL GANI BAKSH 5TH KYU
KYU / 818 MALKANI MOHAMMED SARFARAZ SAJJAD 5TH KYU
KYU / 819 MANSURI HUZAIFA MOHAMMED ARIF 5TH KYU
KYU / 820 MEMON OOSAMA MOHAMMED. ZUBAIR 5TH KYU
KYU / 821 MOZAWALA MOHAMMED ANAS MOHAMMED 5TH KYU
KYU / 822 QURESHI SAAD AHMAD SARWAR ALI 5TH KYU
KYU / 823 SABOOWALA ABDUL HANNAN AVESH 5TH KYU
KYU / 824 SHAIKH MOHAMMED. MOAZ RIYAZ AHMED 5TH KYU
KYU / 825 SHAIKH TAHIR YUNUS 5TH KYU
KYU / 826 RANGWALA MOHAMMED HANIFBHAI 5TH KYU
KYU / 887 ABHITEJ JAGTAP 5TH KYU
KYU / 924 SURAJ SINGH 5TH KYU
KYU / 927 MOHD. AAMIR 5TH KYU
KYU / 980 CHIRAG PAWAR 5TH KYU
KYU / 1023 SAIRUS CHETTIAR 5TH KYU
KYU / 1024 VIKRANT POPHALE 5TH KYU
KYU / 1025 SHASHWAT TIWARI 5TH KYU
KYU / 1026 PRABHAKAR PRAJAPATI 5TH KYU
BLUE BELT (6TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 409 SAIRUS CHETTIAR 6TH KYU
KYU / 410 DIKSHIT POOJARY 6TH KYU
KYU / 411 VIKRANT POPHALE 6TH KYU
KYU / 412 VIVEK GAIKWAD 6TH KYU
KYU / 413 SHASHWAT TIWARI 6TH KYU
KYU / 414 RHISHIKA TIWARI 6TH KYU
KYU / 415 VIKRAM SINGH 6TH KYU
KYU / 416 VIKRANT SINGH 6TH KYU
KYU / 417 KHAN ASIF 6TH KYU
KYU / 418 KHAN TASIB 6TH KYU
KYU / 431 SURAJ SINGH 6TH KYU
KYU / 456 IDRISI NADIR HUSAIN M. I. 6TH KYU
KYU / 457 SHAIKH FARMAN AHMED IQBAL HUSAIN 6TH KYU
KYU / 465 KHAN ABBAS ABID ALI 6TH KYU
KYU / 785 ADVANI MOHD. AMMAR MOHD. IMRAN 6TH KYU
KYU / 786 ANSARI MOHAMMED SAHIL NASIR 6TH KYU
KYU / 787 ANSARI MOHAMMED ZAID NIYAZ 6TH KYU
KYU / 788 CHOPRA MOHAMMED ARSHAD TALHA 6TH KYU
KYU / 789 KHAN MOHAMMED OMAIR MOHIUDDIN 6TH KYU
KYU / 790 KHAN SUFYAN AHSAN ULHAQ 6TH KYU
KYU / 791 KHAN TAUSIF SHAHBUDDIN 6TH KYU
KYU / 792 MEMON MOHD. USMAN RIZWAN 6TH KYU
KYU / 793 MEMON SALMAN MOHD. SHAFI 6TH KYU
KYU / 794 MISBAH HUZAIFA ABDUL JALIL 6TH KYU
KYU / 795 MIYANOOR MOHD. ALTAF MOHD. SALIM 6TH KYU
KYU / 796 MOZAWALA MOHD. AMMAR MOHD. SHAFI 6TH KYU
KYU / 797 MOZAWALA MOHD. UMAIR USMAN 6TH KYU
KYU / 798 NADKAR ABRAR IRFAN 6TH KYU
KYU / 799 PARMAR AZEEM ISMAIL 6TH KYU
KYU / 800 PARMAR MOHAMED UMER MOHAMED NASIR 6TH KYU
KYU / 801 PATEL AZHAR MOHAMMED ISMAIL 6TH KYU
KYU / 802 PATEL MUSTAFA IRFAN 6TH KYU
KYU / 803 QURESHI MOHAMMED SAALIM MOHAMMED. SALEH 6TH KYU
KYU / 804 QURESHI MOHAMMAD SUFYAN MOHAMMAD 6TH KYU
KYU / 805 SABOOWALA MOHAMED TALHA MOHD. EBRAHIM 6TH KYU
KYU / 806 SHAIKH ABDULLAH AHMED NIYAZ AHMED 6TH KYU
KYU / 807 SHAIKH ANAS SHAHBUDDIN 6TH KYU
KYU / 808 SHAIKH MOHAMED NOMAN NASIR 6TH KYU
KYU / 809 SHAIKH SOHAIB SAJJAD 6TH KYU
KYU / 810 TAIBANI MOHD. ANAS ABDUL WAHID 6TH KYU
KYU / 811 WADIA ABDULLAH ASIF 6TH KYU
KYU / 885 SANDESH KUDEKAR 6TH KYU
KYU / 886 AYUSH SEAL 6TH KYU
KYU / 925 SHAM NAIDU 6TH KYU
KYU / 926 SACHIN SINGH 6TH KYU
KYU / 936 SHUBHAM TIWARI 6TH KYU
KYU / 1004 YADNESH KOLI 6TH KYU
KYU / 1005 HARSHAD TAWDE 6TH KYU
KYU / 1021 PANKAJ POPHALE 6TH KYU
KYU / 1022 NIRMALA SURVE 6TH KYU
KYU / 1036 TEJASWANI V. DHAWADE 6TH KYU
KYU / 1037 VEDANT S. MESTRY 6TH KYU
KYU / 1038 ANIKET K. DHULEKAR 6TH KYU
KYU / 1039 SHLOK M. DESHMUKH 6TH KYU
KYU / 1040 MAYURESH U. BAPAT 6TH KYU
KYU / 1041 ROHAN A. WAGHELA 6TH KYU
KYU / 1042 HEMANT D. KADU 6TH KYU
KYU / 1043 SHIVAM K. GUJARE 6TH KYU
KYU / 1112 BELIM MOHD YUSUF YAQUB 6TH KYU
KYU / 1117 SAYYED HAIDER ALI SALIM 6TH KYU
KYU / 1118 ANSARI NAYAB NOOR MOHAMMED 6TH KYU
KYU / 1119 ANSARI NABIL NOOR MOHAMMED 6TH KYU
KYU / 1120 ANSARI FATIMA NOOR MOHAMMED 6TH KYU
KYU / 1121 NIRBAN FIROJ 6TH KYU
KYU / 1122 SK AMIN MOHD. HANIF 6TH KYU
KYU / 1123 MULLA MUSFIRAH MD. SHUAIB 6TH KYU
KYU / 1130 ANSARI NUSRAT JAHAN ZAINUDDIN 6TH KYU
KYU / 1131 ANSARI FAZAL ZAINUDDIN  6TH KYU
KYU / 1132 SHAIKH RAFIQUE NAFIS 6TH KYU
KYU / 1338 BHAVESH G PATIL 6TH KYU
GREE BELT (7TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 249 ANSARI ABDULLAH ABDUL BASIT 7TH KYU
KYU / 250 ANSARI ADNAN PARVEZ MOHD SALEEM 7TH KYU
KYU / 251 ANSARI SHAHZAD AKHTAR PARVEZ AKHTAR 7TH KYU
KYU / 252 ARBIWALA AATIF ABDUL MAJID 7TH KYU
KYU / 253 CHOUDHARY ABDUL SAJID ABDULRAHIM 7TH KYU
KYU / 254 CHIPA SUFIYAN AHMED RIZWAN AHMED 7TH KYU
KYU / 255 DABIR TAHOR SHAUKAT ALI 7TH KYU
KYU / 256 DAFEDAR ISMAIL ABDUL HAI 7TH KYU
KYU / 257 DALAL ABOO SUFIYAN AFTAB HUSAIN 7TH KYU
KYU / 258 GAIN MOHAMMED SAFWAN MOHAMMED SHAUKAT 7TH KYU
KYU / 259 GIGANI MUHAMMAD ABDUL REHMAN 7TH KYU
KYU / 260 GOGAD AAMIR YUSUF 7TH KYU
KYU / 261 GOGDA AMMAR YUSUF 7TH KYU
KYU / 262 KASMANI MOHD OWAIS MOHD SALIM 7TH KYU
KYU / 263 KHAN HUZAIFA HABIBULLA 7TH KYU
KYU / 264 KHAN MOHD. TALHA ZAHID 7TH KYU
KYU / 265 KHAN MOHAMMED UBAID SALIM 7TH KYU
KYU / 266 KHARADIA MOHAMMED MUNAF 7TH KYU
KYU / 267 KHWAJA KAMRAN AZAM 7TH KYU
KYU / 268 MANSOORI MOHMMED ANAS HANIF 7TH KYU
KYU / 269 MOJA WALA UMAIR MOHD. IRFAN 7TH KYU
KYU / 270 SABOOWALA MOHAMMED TAYYIB EBRAHIM 7TH KYU
KYU / 271 SAYED AHMED MOHD. ASLAM 7TH KYU
KYU / 272 SAYED MOHD SAAD MOHD IBRAHIM 7TH KYU
KYU / 273 SHAIKH MOHAMMED ADEE MOHAMMED HOOD 7TH KYU
KYU / 274 SHAIKH MOHD. MAAZ MOHD. YUNUS 7TH KYU
KYU / 275 SHAIKH MOHAMMED MUAAWIYAH MUSTAFA 7TH KYU
KYU / 276 SHAIKH MOHAMMED SAAD MOHAMMED SALIM 7TH KYU
KYU / 277 SHAIKH USAMA ABDUL SALAAM 7TH KYU
KYU / 278 SOPARIWALA MOHD. AQIB ASIF 7TH KYU
KYU / 279 SUTHRIWALA AHAD MOHD. ARIF 7TH KYU
KYU / 280 TAIBANI MOHD. UMAR MOHD. KHALIL 7TH KYU
KYU / 281 ZAVERI MUKTAR ALI 7TH KYU
KYU / 282 ADVANI UMERA MOHAMMED UMER 7TH KYU
KYU / 283 ANSARI MARYAM AZRA OZAIR AHMED 7TH KYU
KYU / 284 ANSARI MEHVISH MUSHARRAF 7TH KYU
KYU / 285 ASAMDI ZAINAB MOHD. HUSSAIN 7TH KYU
KYU / 286 ATTARWALA KAUSAR BANOO ABDUR 7TH KYU
KYU / 287 BAMNE AAFIYA MEHMOOD 7TH KYU
KYU / 288 BHAGWANI RUKSAR RIZWAN ALI 7TH KYU
KYU / 289 CHUNAWALA FARHEEN ADIL 7TH KYU
KYU / 290 DARBAR SUMAIYA AMIN 7TH KYU
KYU / 291 HANWARI LABIBA SHOEB 7TH KYU
KYU / 292 HINGORA BUSHRA MOHD. IQBAL 7TH KYU
KYU / 293 KAPADIA AAISHA AAMIR 7TH KYU
KYU / 294 KAPADIA ZOBYA AFZAL 7TH KYU
KYU / 295 KAZI RAZNIYAH AAMIR 7TH KYU
KYU / 296 KHAN AISHA MOHD. SALIM 7TH KYU
KYU / 297 KHAN MAARIYA FAHEEMUDDIN 7TH KYU
KYU / 298 KHAN MASIRA ABDUL GANI 7TH KYU
KYU / 299 KHAN SOOFIYAA AYYUB 7TH KYU
KYU / 300 KHAN URUSA FATIMA AMILO 7TH KYU
KYU / 408 RHUSHEKESH GAVNANG 7TH KYU
KYU / 432 SACHIN SINGH 7TH KYU
KYU / 433 MOHD. AMIR 7TH KYU
KYU / 434 SHUBHAM TIWARI 7TH KYU
KYU / 435 SHAM NAIDU 7TH KYU
KYU / 436 SIDDESHWAR SHENDGE 7TH KYU
KYU / 454 PANKAJ POPHALE 7TH KYU
KYU / 455 NIRMALA SURVE 7TH KYU
KYU / 458 SHAIKH FAIZAN AHMED SHER M. 7TH KYU
KYU / 459 ANSARI MOHAMMED WASIM MUKIM 7TH KYU
KYU / 701 KHAN UZMA BANU MOHD. HUSAIN 7TH KYU
KYU / 702 KHAN ZAVERIA ABDUL RAHIM 7TH KYU
KYU / 703 LAKDAWALA FATEMA AZIZ ABDUL 7TH KYU
KYU / 704 LAKHANI SARA MOHAMMED HUSSAIN 7TH KYU
KYU / 705 MALKANI KHANSA MOHD YUSUF 7TH KYU
KYU / 706 MAPARI AISHA ABDUS SALAM 7TH KYU
KYU / 707 MOULAVI FATIMA SIRAJUDDIN 7TH KYU
KYU / 708 MUNSHI AYSHA ZAHID 7TH KYU
KYU / 709 POPATIYA AAKIFA ABDUL GAFFAR 7TH KYU
KYU / 710 QURESHI AATIKA MOHD. AKRAM 7TH KYU
KYU / 711 QURESHI KHANSA SALIM 7TH KYU
KYU / 712 RANA LAIBA A. QAYYUM 7TH KYU
KYU / 713 RESHAMWALA ASMA RIZWAN 7TH KYU
KYU / 714 ROKAD KULSUM MOHAMMED YUSUF 7TH KYU
KYU / 715 SHAIKH ALIYA A. HAMID 7TH KYU
KYU / 716 SHAIKH KHADEEJA SALMAN MUNEER 7TH KYU
KYU / 717 SHAIKH NABILA ABDUL HAMID 7TH KYU
KYU / 718 SHAIKH RUSHDA MOHAMMED SHOEB 7TH KYU
KYU / 719 SHAIKH URUBA MUSTAFFA 7TH KYU
KYU / 720 SHARIF AISHA MOHD IMTIYAZ 7TH KYU
KYU / 721 SOLANKI ZOBIYA MOHAMED. ZUBAIR 7TH KYU
KYU / 722 SUTHRIWALA AFSHA MOHD. ARIF 7TH KYU
KYU / 901 NIHARIKA KUNDELE 7TH KYU
KYU / 928 AAKASH VARMA 7TH KYU
KYU / 929 SANTOSH VARMA 7TH KYU
KYU / 1006 AISHWARYA KOLI 7TH KYU
KYU / 1007 NIRVIKA GULIA 7TH KYU
KYU / 1008 CAZITAN RODRIGUES 7TH KYU
KYU / 1009 CYRUS RODRIGUES 7TH KYU
KYU / 1016 HITESH KANOJIYA 7TH KYU
KYU / 1017 AMOL PAWAR 7TH KYU
KYU / 1018 PRAVIN PRASHANT ACHARYA 7TH KYU
KYU / 1019 PUSHPAK AJAY THORAT 7TH KYU
KYU / 1020 ANDREW CHETTIAR 7TH KYU
KYU / 1044 NIVRUTTI S. SONAWANE 7TH KYU
KYU / 1045 VAISHNAVI S. SONAWANE 7TH KYU
KYU / 1046 SAHIL S. VICHARE 7TH KYU
KYU / 1047 AADITI B. SAMOBAT 7TH KYU
KYU / 1048 MOHIT A. SATHE 7TH KYU
KYU / 1049 SIDDHANT S. GHOTANKAR 7TH KYU
KYU / 1050 PRIYANKA S. KATKAM 7TH KYU
KYU / 1051 MEGHA R. SASE 7TH KYU
KYU / 1052 HARISH P. JAIN 7TH KYU
KYU / 1053 DHANASHREE R. SAWANT 7TH KYU
KYU / 1054 BHARGAVI S. DUBEY 7TH KYU
KYU / 1055 SANSKRUTI S. KAJROLKAR 7TH KYU
KYU / 1056 SURAJ S. YADAV 7TH KYU
KYU / 1057 KRISHNA S. JADHAV 7TH KYU
KYU / 1126 RAZA SADAF ASIF 7TH KYU
KYU / 1129 SHAIKH MOHD. HUSSAIN MUNAF 7TH KYU
ORANGE BELT (8TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 137 MOHD. AYAZ ASAD MOHD, H. REHMAN 8TH KYU
KYU / 437 SANTOSH VARMA 8TH KYU
KYU / 438 AKASH VARMA 8TH KYU
KYU / 439 SAMAY PANDEY 8TH KYU
KYU / 440 SHIVAM SINGH 8TH KYU
KYU / 441 NAGESH KOLEKAR 8TH KYU
KYU / 442 MALOJI KOLEKAR 8TH KYU
KYU / 451 CHETTIAR ANDREW 8TH KYU
KYU / 462 ANSARI FARIA AFTAB 8TH KYU
KYU / 463 FARAN TANVEER AHMED 8TH KYU
KYU / 723 ABDUL AZIM WAJAHUL QAMAR 8TH KYU
KYU / 724 ANSARI GILMAN MOHAMMED ZAHID 8TH KYU
KYU / 725 ANSARI HAMMAD MUNEEM 8TH KYU
KYU / 726 ANSARI MOHAMMED AMIN MOHD 8TH KYU
KYU / 727 ANSARI MOHAMMED IDRIS MOHD. ZAHIN 8TH KYU
KYU / 728 BAIG MOHD. ANAS SALIM 8TH KYU
KYU / 729 DALVI ABBAS MUSHTAQUE 8TH KYU
KYU / 730 KHAN MOHAMMED SAAD ISRAIL AHMED 8TH KYU
KYU / 731 KHAN AMAAN NISHAR 8TH KYU
KYU / 732 KHANJI AAMIR ABDULLAH 8TH KYU
KYU / 733 MALKANI M. HAARIS SAJJAD 8TH KYU
KYU / 734 MOHD. USAMAH IMRAN 8TH KYU
KYU / 735 MOTORWALA ABDULLAH JUNAID 8TH KYU
KYU / 736 MOULVI MOHD. ABDULLAH SIRAJUDDIN 8TH KYU
KYU / 737 MOZAWALA OWAIS YUSUF 8TH KYU
KYU / 738 MUSANI MOHAMMED UMER MOHAMMED SHAFI 8TH KYU
KYU / 739 PATWARI AFZAL AHMED SUHAIL AHMED 8TH KYU
KYU / 740 QURESHI ABUL HASSAN ALI MOHAMMED 8TH KYU
KYU / 741 SAYED AHMED REHMATULLAH 8TH KYU
KYU / 742 SAYED MOHD. ALI IMRAN 8TH KYU
KYU / 743 SAYYED USMAN FARHAN 8TH KYU
KYU / 744 SAYYID KAMRAN EHTESHAM 8TH KYU
KYU / 745 SHAIKH MOHAMMED AFFAN ASHFAQUE 8TH KYU
KYU / 746 SHAIKH MOOSA MOHD. ARIF 8TH KYU
KYU / 747 SHAIKH UMER ZUBAIR 8TH KYU
KYU / 748 SHAIKH MOHD. MUAVIA MASOOD AHMED 8TH KYU
KYU / 749 TAIBANI MOHAMED TALHA MOHAMED ZUBAIR 8TH KYU
KYU / 750 TAIBANI MOHAMMED UZAIR ABDUL WAHID 8TH KYU
KYU / 751 THARANI MEEZAN ASHFAQ 8TH KYU
KYU / 752 ATTARWALA ASMA MOHD. ZUBAIR 8TH KYU
KYU / 753 BORKAR AISHA IRSHAD 8TH KYU
KYU / 754 BUDHANI RUBINA MOHD RAFIQ 8TH KYU
KYU / 755 CHAWHAN FAIZA MOHD HUSAIN 8TH KYU
KYU / 756 CHUNAWALA FATEMA SADIQ 8TH KYU
KYU / 757 DAMODI AAMINA NAZIFAH ABDUS 8TH KYU
KYU / 758 DOKADIA FATIMA IBRAHIM 8TH KYU
KYU / 759 FURNITUREWALA HAJRA MOHAMMAD 8TH KYU
KYU / 760 HINGORA AFIFA MOHAMMED ARIF 8TH KYU
KYU / 761 KAPADIA JUVERIA SHEHZAD 8TH KYU
KYU / 762 KORLEKAR AQSA MATIULLAH 8TH KYU
KYU / 763 MAHIMKAR IRAM NISAR 8TH KYU
KYU / 764 MALKANI BUSHRA ABDUL RAZZAK 8TH KYU
KYU / 765 MANSURI HUDA MOHD. AADIL 8TH KYU
KYU / 766 MANSURI SAMREEN ZUBERALI 8TH KYU
KYU / 767 MEMON MARIYA YUSUF 8TH KYU
KYU / 768 MULLA MISBAH MOHD. SHAFIQUE 8TH KYU
KYU / 769 MUNSHI HUDA ZAHID 8TH KYU
KYU / 770 PATNI NIKHAT ABDUL AZIZ 8TH KYU
KYU / 771 POPATIA AQILA ABDUL GAFFAR 8TH KYU
KYU / 772 QAZI NASREEN AHMED 8TH KYU
KYU / 773 RINDANI AAISHA MOHD HUSAIN 8TH KYU
KYU / 774 RUWAIDA MOHAMED RAVISH 8TH KYU
KYU / 775 SAYED AYESHA ABDUL AZIZ 8TH KYU
KYU / 776 SHAIKH BUSHRA MOINUDDIN 8TH KYU
KYU / 777 SHAIKH HASEEBAH ABDUR RASHEED 8TH KYU
KYU / 778 SHAIKH MALAIKA MATLOOB 8TH KYU
KYU / 779 SHAIKH UMAIMA MOHD FAROOQ 8TH KYU
KYU / 780 SIDDIQI ADIBA SHAKEEL 8TH KYU
KYU / 781 SOLANKI UZMA USMAN 8TH KYU
KYU / 782 SADIA USMAN 8TH KYU
KYU / 783 TAIBANI AATIKA MOHAMMAD RIZWAN 8TH KYU
KYU / 784 TAIBANI SAADIYA MOHD. IQBAL 8TH KYU
KYU / 875 AISHWARYA KOLI 8TH KYU
KYU / 876 CYRUS RODRIGUES 8TH KYU
KYU / 877 CAJETAN RODRIGUES 8TH KYU
KYU / 878 KEEGAN RODRIGUES 8TH KYU
KYU / 879 KEON RODRIGUES 8TH KYU
KYU / 880 NIRVIKA GULIA 8TH KYU
KYU / 881 MANASI KOLI 8TH KYU
KYU / 882 PAVAN KANGUDE 8TH KYU
KYU / 883 HARSHAD TAWDAY 8TH KYU
KYU / 884 YADNESH KOLI 8TH KYU
KYU / 900 AKBAR ALI 8TH KYU
KYU / 914 MOHD. SADDAM SHAIKH 8TH KYU
KYU / 932 SUPRIYA PANIGRAHI 8TH KYU
KYU / 933 THORAT PHUSHPAK AJAY 8TH KYU
KYU / 934 YASH RAJBANSHI 8TH KYU
KYU / 935 PRATHAMESH BITALE 8TH KYU
KYU / 983 LAXSHITA POOJARY 8TH KYU
KYU / 984 KRITHI POOJARY 8TH KYU
KYU / 985 ROSHAN VISHWAKARMA 8TH KYU
KYU / 986 SACHIN PAL 8TH KYU
KYU / 987 SHUBHAM BHONDWE 8TH KYU
KYU / 988 VAISHNAVI KUSHVAHA 8TH KYU
KYU / 989 TUFAIL AHMED KALADIA 8TH KYU
KYU / 990 VISHAL JAMADAR 8TH KYU
KYU / 991 VINAYAK GHADGE 8TH KYU
KYU / 993 HITESH KANOJIYA 8TH KYU
KYU / 994 TIRUPATI PANDA 8TH KYU
KYU / 999 DEEPAK BHOSALE 8TH KYU
KYU / 1000 ROHIT PASSI 8TH KYU
KYU / 1001 URVI TORNE 8TH KYU
KYU / 1010 ARYAN GULIA 8TH KYU
KYU / 1058 PRASHIK S. WANKHEDE 8TH KYU
KYU / 1059 GITESH B. CHAURE 8TH KYU
KYU / 1060 SHETALI S. KAJROLKAR 8TH KYU
KYU / 1061 PRATHAMESH M. KADAV 8TH KYU
KYU / 1063 KUSHAL V. KHANJODE 8TH KYU
KYU / 1064 PAYAL M. KHAMBAYAT 8TH KYU
KYU / 1065 RAHUL S. BHANGARE 8TH KYU
KYU / 1066 AADITYA D. DAWARE 8TH KYU
KYU / 1067 MITESH V. JAGTAP 8TH KYU
KYU / 1068 RAJ A JAMGHARE 8TH KYU
KYU / 1069 DHRUV S. PATIL 8TH KYU
KYU / 1070 PRASHANT R. SAWANT 8TH KYU
KYU / 1071 HARSHADA M. PAGARE 8TH KYU
KYU / 1107 CHUDHARI JAMAL AHMED ABUL MANNAN 8TH KYU
KYU / 1109 MULANI SOHEL RASHID  8TH KYU
KYU / 1110 SHAIKH NADEEM NAEEM 8TH KYU
KYU / 1111 SHAIKH MERAJ  ANSAR ALI 8TH KYU
KYU / 1113 SHAIKH SAMEIARA GULAM 8TH KYU
KYU / 1114 MANSOORI SAMREZ ZAKIR HUSSAIN 8TH KYU
KYU / 1115 MANSOORI TAMREZ ZAKIR HUSSAIN 8TH KYU
KYU / 1116 IDRESHI JAVED SAMSUDDIN 8TH KYU
YELLOW BELT (9TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 167 ANSARI AMAN AHMAD SUFIYAN AHMAD 9TH KYU
KYU / 168 ANSARI AYAN HASAN AYAZ AHMED 9TH KYU
KYU / 169 ANSARI MOHAMMED KAIF MD. HAKEEM 9TH KYU
KYU / 170 BASAR ARSHAD ADNAN 9TH KYU
KYU / 171 BHOIRA AMMAR RASHID AHMED 9TH KYU
KYU / 172 CHOUHAN ABDUL REHMAN ILYAS IQBAL 9TH KYU
KYU / 173 COMPANYWALA MOHAMMAD IMRAN 9TH KYU
KYU / 174 DOKADIA LOOQMAN MOHAMMED YUNUS 9TH KYU
KYU / 175 GOGDA MOHAMMED UMER HAROON 9TH KYU
KYU / 176 GOPALANI ABDULLAH MOHD UMER 9TH KYU
KYU / 177 HINGORA MOHAMMED UMAIR DR. MD. IRFAN 9TH KYU
KYU / 178 IRAQI ZUBER JAVED AKHTAR 9TH KYU
KYU / 179 KAIRADIA MAAZ MUNAF 9TH KYU
KYU / 180 KAPADIA MOHAMMED AFZAL 9TH KYU
KYU / 181 KHAN ADNAN SHAMIM AHMED 9TH KYU
KYU / 182 KHAN AJWADULLAH MANSOORULLAH 9TH KYU
KYU / 183 KHAN FAAIQ FARID 9TH KYU
KYU / 184 KHAN MOHD. UMER MOHD. SALIM 9TH KYU
KYU / 185 LAKDAWALA IBRAHIM DAWOOD AHMAD 9TH KYU
KYU / 186 MIRZA AMMAR BEG ZAID BEG 9TH KYU
KYU / 187 MIRZA MOHAMMAD BEG ZAID BEG 9TH KYU
KYU / 188 MOZAWALA MOHAMMED UMER MOHD. YUSUF 9TH KYU
KYU / 189 NAVASARIWALA MUHAMMAD YUSUF 9TH KYU
KYU / 190 PANWALA ABDULLAH SAMEER 9TH KYU
KYU / 191 PARMAR MUZZAMIL ISSAQ 9TH KYU
KYU / 192 PATKA ABDUL RAHMAN SHAHBAZ 9TH KYU
KYU / 193 QURESHI MOHAMMED UMAIR GAFFAR 9TH KYU
KYU / 194 SAKARWALA MOHAMMED HUSSEIN MOHAMMED 9TH KYU
KYU / 195 SAYED ABDULLAH ABDUL AZIZ 9TH KYU
KYU / 196 SHAIKH HAMZA IBRAHIM 9TH KYU
KYU / 197 SHAIKH MOHD. AHMED TUFAIL 9TH KYU
KYU / 198 SHAIKH MOHAMMED ARQUAM SHAHABUDDIN 9TH KYU
KYU / 199 SHAIKH MOHD. SAAD MOHD. ASIF 9TH KYU
KYU / 200 SHAIKH SIDDIQUE FARUK 9TH KYU
KYU / 201 SOLANKI MUHAMMED AHMED ALTAF HUSAIN 9TH KYU
KYU / 202 TAIBANI ABDULLAH MOHD. RIZWAN 9TH KYU
KYU / 203 TAIBANI HANZALA USAMA 9TH KYU
KYU / 204 TAME TAHA ISMAIL 9TH KYU
KYU / 205 TANAJI ABDUL RAHAMAN NOOR MOHD 9TH KYU
KYU / 206 THAKUR MOHAMMED ABDUL SALAM 9TH KYU
KYU / 207 TURANI MOHAMMED MOOSA 9TH KYU
KYU / 208 HUZAIFA MAZHAR MAZHARUL ISLAM 9TH KYU
KYU / 209 ACHHWA MARYAM MOHD. IRFAN 9TH KYU
KYU / 210 AISHA SALIM 9TH KYU
KYU / 211 ANSARI AMBER TASNEEM ZAHID AMIR 9TH KYU
KYU / 212 ANSARI JUVERIA ABDUL SAMAD 9TH KYU
KYU / 213 ARBIWALA SARAH MOHAMMED SUHEL 9TH KYU
KYU / 214 BAGBAN BIBI AYESHAA MOHAMMED 9TH KYU
KYU / 215 BATLIWALA NABILA ABDUL SAMAD 9TH KYU
KYU / 216 BUSHRA MD. MUSHARRAF 9TH KYU
KYU / 217 CAWHAN ATIKA IMTIYAZ 9TH KYU
KYU / 218 CHHAPRA AMMAARAH MOHD. RIYAZ 9TH KYU
KYU / 219 CHOWDHARY HAFSA HUSSAIN AHMED 9TH KYU
KYU / 220 HABSI NABAHAT MOHD. ASIF 9TH KYU
KYU / 221 HAMIDANI SHAFAQ MUDDASSIR 9TH KYU
KYU / 222 HINGORA KHADIJA MOHAMED IRFAN 9TH KYU
KYU / 223 KHAN HEENA BANU MOHD. FAROOQ 9TH KYU
KYU / 224 KHAN MARYAM RAFIQUE 9TH KYU
KYU / 225 KHAN SANA MOHD SALEEM 9TH KYU
KYU / 226 LAKDAWALA MAHEK JAVED 9TH KYU
KYU / 227 MEMON FIRDAUSE BANU MOHD. ASLAM 9TH KYU
KYU / 228 MISBAH ZAINAB ABDUL JALIL 9TH KYU
KYU / 229 MIYANOOR RUKAIYA IRFAN 9TH KYU
KYU / 230 MOOSANI IFRAAH SHAUKAT 9TH KYU
KYU / 231 MOTIWALA ISRA IRFAN 9TH KYU
KYU / 232 MOTORWALA MARIYA ASIF 9TH KYU
KYU / 233 MULLA EKRA ASIF 9TH KYU
KYU / 234 MULTANI YUSRA NAAZ NASIR HUSSAIN 9TH KYU
KYU / 235 NAHID MOHD. IMRAN 9TH KYU
KYU / 236 PATCA MARYAM ASIF 9TH KYU
KYU / 237 QAZI AAMINAH AHMED 9TH KYU
KYU / 238 QURESHI IKRA AZAM 9TH KYU
KYU / 239 RANA PARSA ABDUL KAYYUM 9TH KYU
KYU / 240 SABOOWALA AAISHA USAMA 9TH KYU
KYU / 241 SAYED SAJIDA BEE SIRAJ AHMED 9TH KYU
KYU / 242 SAYED SUMAIYA ZUBAIR 9TH KYU
KYU / 243 SHAIKH REENAD SHAIZAD 9TH KYU
KYU / 244 SHARIF ZAINAB RAHMAN 9TH KYU
KYU / 245 SYED MAIMOONA S.HATAM 9TH KYU
KYU / 246 WADIA AISHA IMRAN 9TH KYU
KYU / 247 WADIA FATIMA ASIF 9TH KYU
KYU / 248 RESHAMWALA KHADIJA ZUBAIR 9TH KYU
KYU / 443 SHREYA NAIDU 9TH KYU
KYU / 444 ROHIT PASSI 9TH KYU
KYU / 449 THORAT PHUSHPAK AJAY 9TH KYU
KYU / 450 NISHA NAIK 9TH KYU
KYU / 452 JAYESH KATKE 9TH KYU
KYU / 453 YASH RAJBANSHI 9TH KYU
KYU / 460 KHAN AYAAN NOOR MOHAMMED 9TH KYU
KYU / 461 BARRY ZEESHAN ABBAS 9TH KYU
KYU / 464 ANSARI SHAMAAZ AFTAB 9TH KYU
KYU / 873 YASH PATIL 9TH KYU
KYU / 874 ARYAN GULIA 9TH KYU
KYU / 889 VISHAL JAMADHAR 9TH KYU
KYU / 890 LAKSHITA POOJARY 9TH KYU
KYU / 891 KRITI POOJARY 9TH KYU
KYU / 892 TIRUPTI PANDA 9TH KYU
KYU / 893 PRASHANT AGAV 9TH KYU
KYU / 894 SACHIN PAL 9TH KYU
KYU / 895 VINAYAK GHADGE 9TH KYU
KYU / 896 VAISHNAVI KUSHWAHA 9TH KYU
KYU / 897 ABHIJEET WARIK 9TH KYU
KYU / 898 UDDHAV WARIK 9TH KYU
KYU / 899 ROSHAN VISHWAKARMA 9TH KYU
KYU / 912 SUPRIYA PANIGRAHI 9TH KYU
KYU / 913 GANESH BISWAL 9TH KYU
KYU / 915 AWADE SURYAKANT 9TH KYU
KYU / 916 URVI TORNE 9TH KYU
KYU / 917 RIMZIM CHOGALE 9TH KYU
KYU / 918 AASHISH WAGHMARE 9TH KYU
KYU / 919 HRUSHIKESH KAMBLE 9TH KYU
KYU / 920 DEEPAK BHOSALE 9TH KYU
KYU / 921 SHUBHAM MOHITE 9TH KYU
KYU / 957 KHAN HEENA BANU MOHD. FAROOQ 9TH KYU
KYU / 982 ROHIT RAHATE 9TH KYU
KYU / 992 RIYA PAVONJI 9TH KYU
KYU / 995 SANKET GADWE 9TH KYU
KYU / 996 SANJANA GADWE 9TH KYU
KYU / 997 SAGAR KADAM 9TH KYU
KYU / 998 DHEERAJ YADAV 9TH KYU
KYU / 1011 KARAN KAMANNA TUKANNA 9TH KYU
KYU / 1062 RISHABH R. TIWARI 9TH KYU
KYU / 1072 SUMUKH C. TEREDESAI 9TH KYU
KYU / 1073 PIYUSH M. KHAMBAYAT 9TH KYU
KYU / 1074 HARSHAL P. JADHAV 9TH KYU
KYU / 1075 OMKAR M. CHAWHAN 9TH KYU
KYU / 1076 KRISHNA G. KHAMBKAR 9TH KYU
KYU / 1077 KSHITIJ K. MAGAR 9TH KYU
KYU / 1078 SANKALP N. SARPATE 9TH KYU
KYU / 1079 SASHIKANT P. JADHAV 9TH KYU
KYU / 1102 CHUGLE SHAYAN SUBHAN 9TH KYU
KYU / 1103 CHUGLE KHANSA SUBHAN 9TH KYU
KYU / 1104 BELIM MARYAM AYISHA YAQUB 9TH KYU
KYU / 1105 SHAIKH TALHA ABDUL FARID 9TH KYU
KYU / 1106 KHAN AFROZ SAEED 9TH KYU
KYU / 1108 SHAIKH ABDUL MUQEET MOHD. HUSAIN 9TH KYU
KYU / 1124 FAISAL MD. FAROOQUE NIRBAN 9TH KYU
KYU / 1125 PATEL BUSHRA YASIN 9TH KYU
KYU / 1127 QURESHI ZAFER ILYASH 9TH KYU
KYU / 1128 HANFI HUSSAIN AHMED KHAN 9TH KYU
KYU / 1133 VAIBHAV UGALE 9TH KYU
KYU / 1134 NAVNATH TOPE 9TH KYU
KYU / 1135 NITESH KUMAR YADAV 9TH KYU
KYU / 1136 RHUSHIKESH B. PIMPLE 9TH KYU
KYU / 1137 SHUBHAM GODE 9TH KYU
KYU / 1138 GAURESH GODE 9TH KYU
KYU / 1139 ABHISHEK IVANI 9TH KYU
KYU / 1140 SHUBHAM S. 9TH KYU
KYU / 1141 OMKAR JADHAV 9TH KYU
KYU / 1142 B. GUPTA 9TH KYU
KYU / 1143 PANKAJ MALI 9TH KYU
KYU / 1144 AMIT S. PANIGRAHI 9TH KYU
KYU / 1145 TANVEER AHMED MANSOOR ALI 9TH KYU
KYU / 1146 ABHISHEK SINGH 9TH KYU
KYU / 1147 SOHAM SAMBHAJI BHOSALE 9TH KYU
KYU / 1148 RITESH AWTADE 9TH KYU
KYU / 1149 PREM GHOGRE 9TH KYU
KYU / 1150 VINAYAK K. TRIMUKE 9TH KYU
KYU / 1151 ROSHNI VISHWAKARMA 9TH KYU
KYU / 1327 OM MAHADEO SHETTY 9TH KYU
KYU / 1328 VIKRAM B. SINGH 9TH KYU
KYU / 1329 VAIBHAV Y. AMRUSKAR 9TH KYU
KYU / 1330 PAWAN S. GOSARI 9TH KYU
KYU / 1331 VISHAL Y. AMRUSKAR  9TH KYU
KYU / 1332 TUSHAR A PATIL 9TH KYU
KYU / 1333 TEJAS G KALKHAIR 9TH KYU
KYU / 1334 HITESH M KAMBLE 9TH KYU
KYU / 1335 ASMAN K BISWAL 9TH KYU
KYU / 1336 VIKRANT S KHADE 9TH KYU
KYU / 1337 VAIBHAV A GHATESAV 9TH KYU
WHITE BELT (10TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME APPEARED
KYU / 134 DEEPAK SABAT 10TH KYU
KYU / 135 UTSAV YADAV 10TH KYU
KYU / 136 SATWIK SHETTY 10TH KYU
KYU / 138 GAURESH U. GODE 10TH KYU
KYU / 139 SOHAM SANJAY GHOLAP 10TH KYU
KYU / 140 SUJEET SALIAN 10TH KYU
KYU / 141 RHUSHIKESH SOPAN GADE 10TH KYU
KYU / 142 SONIYA YADAV 10TH KYU
KYU / 143 SHIVAM SHARMA 10TH KYU
KYU / 144 SHUBHAM VISHWAKARMA 10TH KYU
KYU / 145 ANUJ SINGH 10TH KYU
KYU / 146 MOHD. GAUSAL SADIQUE ALI 10TH KYU
KYU / 147 SHUBHAM DABAHANE 10TH KYU
KYU / 148 GANESH PANIGRAHI 10TH KYU
KYU / 149 PATEL ANKUSH 10TH KYU
KYU / 150 VAIBHAV UGALE 10TH KYU
KYU / 151 ROHIT VISHWAKARMA 10TH KYU
KYU / 152 MANKA ADARSH 10TH KYU
KYU / 153 MAGNUS NAZARETH 10TH KYU
KYU / 154 AVISHKAR ANIL KADAM 10TH KYU
KYU / 155 NAYANCHAND SAHU 10TH KYU
KYU / 156 SIMRAN PRASHANT DESHMUKH 10TH KYU
KYU / 157 PATRICK CHETTIAR 10TH KYU
KYU / 158 ABHISHEK IVANI 10TH KYU
KYU / 159 NAVINCHAND SAHU 10TH KYU
KYU / 160 SHUBHAM SAHU 10TH KYU
KYU / 161 KIRTI POOJARY 10TH KYU
KYU / 162 RHUSHIKESH PIMPALE 10TH KYU
KYU / 163 YASH PRAVIN PATIL 10TH KYU
KYU / 164 JAIN HARSH 10TH KYU
KYU / 165 RIYA PAVANOJI 10TH KYU
KYU / 166 SIDDIQ AKHTAR 10TH KYU
KYU / 402 ROHIT RAHATE 10TH KYU
KYU / 403 DHIRAJ YADAV 10TH KYU
KYU / 404 AASHISH WAGHMARE 10TH KYU
KYU / 405 SHEETAL FUNDE 10TH KYU
KYU / 406 PRAVIN FUNDE 10TH KYU
KYU / 407 DEEPAK BHOSLE 10TH KYU
KYU / 419 GANESH BISWAL 10TH KYU
KYU / 420 URVI TORNE 10TH KYU
KYU / 421 AWADE SURYAKANT 10TH KYU
KYU / 422 SHUBHAM MOHITE 10TH KYU
KYU / 423 SAHIL MOHITE 10TH KYU
KYU / 424 RIMZIM CHOGALE 10TH KYU
KYU / 425 RHUSHIKESH KAMBALE 10TH KYU
KYU / 426 PRATHAMESH RAHATE 10TH KYU
KYU / 427 YOGESH CHOROMAL 10TH KYU
KYU / 445 SANJANA GADWE 10TH KYU
KYU / 446 ABHISHEK MISHRA 10TH KYU
KYU / 447 SANKET GADWE 10TH KYU
KYU / 448 RISHI PANDEY 10TH KYU
KYU / 872 KARAN KAMANNA TUKANNA 10TH KYU
KYU / 888 JITENDRA SINGH 10TH KYU
KYU / 902 SURAJ TIWARI 10TH KYU
KYU / 903 SUNNY JADHAV 10TH KYU
KYU / 904 VISHAL JAYSINGH JADHAV 10TH KYU
KYU / 905 PREETI GADWE 10TH KYU
KYU / 906 PRASHANT GADWE 10TH KYU
KYU / 907 SANKET POTKULE 10TH KYU
KYU / 908 KAUSTUB SAKPAL 10TH KYU
KYU / 909 SAGAR KADAM 10TH KYU
KYU / 910 TEJAS TUKARAM MUDGUN 10TH KYU
KYU / 911 ROSHNI VISHWAKARMA 10TH KYU
KYU / 937 MAHESH SINGH KALSI 10TH KYU
KYU / 938 VINAYAK TRIMUKHE 10TH KYU
KYU / 940 NAVNATH M. TUPE 10TH KYU
KYU / 941 SHUBHAM GODE 10TH KYU
KYU / 942 RITESH AWTADE 10TH KYU
KYU / 943 SAMEER AHMED 10TH KYU
KYU / 944 PREM INGALE 10TH KYU
KYU / 958 MANISH ANIL PARAB 10TH KYU
KYU / 959 MAHENDRA ANIL PARAB 10TH KYU
KYU / 960 NILESH RAMASHANKAR YADAV 10TH KYU
KYU / 961 KHUSHAL PARMESHWAR JAMADAR 10TH KYU
KYU / 962 PANKAJ SUBASH MALI 10TH KYU
KYU / 963 SINGH ABHISHEK DINESH 10TH KYU
KYU / 964 TANVEER AHMED MANSOOR ALI 10TH KYU
KYU / 965 SOHAM SAMBHAJI BHOSALE 10TH KYU
KYU / 966 JADHAV OMKAR GANESH 10TH KYU
KYU / 967 BOBBY OMPRAKASH GUPTA 10TH KYU
KYU / 968 AMIT S. PANIGRAHI 10TH KYU
KYU / 969 VIGNESH P. SHIRKE 10TH KYU
KYU / 970 VARUN RAMESH KHARATE 10TH KYU
KYU / 971 BHUMIKA RAMANAND KUSHVAHA 10TH KYU
KYU / 972 MANJULA H. KATKE 10TH KYU
KYU / 973 JOE FRENCE NADAR 10TH KYU
KYU / 974 SANA SHAIKH 10TH KYU
KYU / 975 YUG SOLANKI 10TH KYU
KYU / 976 DHWANIL CHOUDHARY 10TH KYU
KYU / 977 STEVE PUNNELIPARAMBIL 10TH KYU
KYU / 981 SHAILESH MANE 10TH KYU
KYU / 1012 KRUTIK KASAR 10TH KYU
KYU / 1013 SOUMYA SENGUPTA 10TH KYU
KYU / 1014 MANASI KOLI 10TH KYU
KYU / 1015 ARYA GULIA 10TH KYU
KYU / 1029 RAHUL GUPTA 10TH KYU
KYU / 1030 PANDIT NEERAJ MANDARESHWAR 10TH KYU
KYU / 1031 PANDIT JAYMALA MANDARESHWAR 10TH KYU
KYU / 1032 MINAL DHONE 10TH KYU
KYU / 1033 POOJA DHONE 10TH KYU
KYU / 1034 MOHINI PASSI 10TH KYU
KYU / 1152 KHAN 10TH KYU
KYU / 1153 ADITYA DABHANE 10TH KYU
KYU / 1154 SHUBHAM P. INGALE 10TH KYU
KYU / 1155 BAGAL 10TH KYU
KYU / 1156 SIDDI KALE 10TH KYU
KYU / 1157 ABHISHEK PAL 10TH KYU
KYU / 1158 PAWAN KUMAR GOWDA 10TH KYU
KYU / 1159 MAYUR SHINDE 10TH KYU
KYU / 1160 SHAH 10TH KYU
KYU / 1161 RUSHIKESH PAL 10TH KYU
KYU / 1162 ABHISHEK SALIAN 10TH KYU
KYU / 1163 SAHIL SINGH 10TH KYU
KYU / 1164 KHAN 10TH KYU
KYU / 1165 PRATHAM POOJARY 10TH KYU
KYU / 1166 PALLAVI GOWDA 10TH KYU
KYU / 1167 RUTUJA AUTADE 10TH KYU
KYU / 1168 SHRIKANT SANGLE 10TH KYU
KYU / 1169 PRAVIN SHINDE 10TH KYU
KYU / 1170 RAHUL NADAR 10TH KYU
KYU / 1171 TEJAS SONTAKKE 10TH KYU
KYU / 1172 THILLOTTAMA 10TH KYU
KYU / 1173 DARSHAN ANNADATE 10TH KYU
KYU / 1174 ABHAY GUPTA 10TH KYU
KYU / 1175 SIDDHARTH SINGH 10TH KYU
KYU / 1176 ROHIT VISHWAKARMA 10TH KYU