Copy Rights@ 2016
   Home      Color Belts 2015
COLOR BELTS 2015
BROWN BELT (1ST KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME COLOR BELT APPEARED
KYU / 3469 DHRUV MALLICK BROWN 1ST KYU
KYU / 3513 TIRUPATI PANDA BROWN 1ST KYU
KYU / 3514 VINAYAK K. TRIMUKHE BROWN 1ST KYU
KYU / 3515 ABHISHEK AVAJI BROWN 1ST KYU
KYU / 3516 KIRAN KUMAR SABAT BROWN 1ST KYU
KYU / 3713 SANKET GADWE BROWN 1ST KYU
KYU / 3754 PRISHA SANJAY GUPTA BROWN 1ST KYU
KYU / 3961 IDRISI AYESHA BANO M. MUSHTAQUE BROWN 1ST KYU
KYU / 4022 AMAN VIJAY BHATTER BROWN 1ST KYU
KYU / 4050 GUFRAN QURESHI BROWN 1ST KYU
KYU / 4052 SANKET SAIGONKAR BROWN 1ST KYU
KYU / 4090 JANGAM. NAVYA D/O RAJASHEKHAR BROWN 1ST 1ST KYU
KYU / 4098 NYADM.DINESHGOUD S/O RAVINDERGOUT BROWN 1 1ST KYU
KYU / 4102 DASARI.NIKHILESH S/O NARESH BROWN 1ST 1ST KYU
KYU / 4119 SHAIK KHAMER S/O NAYEEMUDDIN BROWN 1ST 1ST KYU
KYU / 4247 YUG SOLANKI BROWN 1ST KYU
KYU / 4248 DEEPAK KUMAR SABAK BROWN 1ST KYU
KYU / 4249 UTSAV YADAV BROWN 1ST KYU
KYU / 4250 SOHAM BHOSLE BROWN 1ST KYU
KYU / 4260 PREETI GADWE BROWN 1ST KYU
KYU / 4261 PRASHANT GADWE BROWN 1ST KYU
KYU / 4304 TANAY MALLICK BROWN 1ST KYU
BROWN BELT (2ND KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME COLOR BELT APPEARED
KYU / 3470 AMAN VIJAY BHATTER BROWN 2ND KYU
KYU / 3471 PRISHA SANJAY GUPTA BROWN 2ND KYU
KYU / 3472 PARSHVA DHARIWAL BROWN 2ND KYU
KYU / 3473 ADITI NARAYANSWAMY  BROWN 2ND KYU
KYU / 3506 ABHISHEK PAL BROWN 2ND KYU
KYU / 3507 DEEPAK KUMAR SABAT BROWN 2ND KYU
KYU / 3508 PAWAN KUMAR GOWDA BROWN 2ND KYU
KYU / 3509 UTSAV YADAV BROWN 2ND KYU
KYU / 3510 MAYUR SHINDE BROWN 2ND KYU
KYU / 3511 RISHIKESH PAL BROWN 2ND KYU
KYU / 3512 PRATHAM POOJARI BROWN 2ND KYU
KYU / 3706 YUG SOLANKI BROWN 2ND KYU
KYU / 3711 PREETI GADWE BROWN 2ND KYU
KYU / 3712 PRASHANT GADWE BROWN 2ND KYU
KYU / 3960 SHAIKH MOHD.ASAD MOHD. UMAR BROWN 2ND KYU
KYU / 4023 TANAY MALLICK BROWN 2ND KYU
KYU / 4048 NEHA KEDARI BROWN 2ND KYU
KYU / 4049 M. D. AMAAN MOMIN BROWN 2ND KYU
KYU / 4051 POOJA DAMLE BROWN 2ND KYU
KYU / 4150 KRISHNA SINGADIYA BROWN 2ND KYU
KYU / 4246 JAYESH KAMBLE BROWN 2ND KYU
BROWN BELT (3RD KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME COLOR BELT APPEARED
KYU / 3457 DHANASHREE RAJESH SAWANT BROWN 3RD KYU
KYU / 3458 MEGHA RAMESH SASE BROWN 3RD KYU
KYU / 3459 PRASHANT RAVINDRA SAWANT BROWN 3RD KYU
KYU / 3460 TEJASVI VIJAY DHAWADE BROWN 3RD KYU
KYU / 3504 JAYESH KAMBLE BROWN 3RD KYU
KYU / 3505 BABASAHEB KAMBLE BROWN 3RD KYU
KYU / 3588 ANSARI BADRIDDOM QAMRUDDIN BROWN 3RD KYU
KYU / 3753 TANAY MALLICK BROWN 3RD KYU
KYU / 3911 SUJAY DADABHAU CHAUDHARI BROWN 3RD KYU
KYU / 3912 DNYANESHWAR SAYAJI GODSE BROWN 3RD KYU
KYU / 4047 ADITYA KEDARI BROWN 3RD KYU
KYU / 4243 ANUP H. RAO BROWN 3RD KYU
KYU / 4244 AYUSH PANDA BROWN 3RD KYU
KYU / 4245 RIYA PAVONOJI BROWN 3RD KYU
BROWN BELT (4TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME COLOR BELT APPEARED
KYU / 3455 KAUSHAL VISHNU KHANJODE BROWN 4TH KYU
KYU / 3456 SHLOK MARUTI DESHMUKH BROWN 4TH KYU
KYU / 3474 TANAY MALLICK BROWN 4TH KYU
KYU / 3503 JAYESH KAMBLE BROWN 4TH KYU
KYU / 3517 AYUSH PANDA BROWN 4TH KYU
KYU / 3518 ANUP RAO BROWN 4TH KYU
KYU / 3519 RIYA PAVANOJI BROWN 4TH KYU
KYU / 3553 DAWARE RUSHIKESH VIJAY BROWN 4TH KYU
KYU / 3554 DAWARE RUTUJA VIJAY BROWN 4TH KYU
KYU / 3555 WAKCHAURE VINAYAK SANTOSH BROWN 4TH KYU
KYU / 3556 DATKHILE NILESH SANTOSH BROWN 4TH KYU
KYU / 3587 IDRISI AYESHA BANO M. MUSHTAQUE BROWN 4TH KYU
KYU / 3595 DEEPAK PACHU PASWAN BROWN 4TH KYU
KYU / 3604 SUBHAM SANDEEP KULGE BROWN 4TH KYU
KYU / 3703 SACHIN HIRALAL RAJAK BROWN 4TH KYU
KYU / 3710 ROHIT PASI BROWN 4TH KYU
KYU / 3715 S. AADITYA BROWN 4TH KYU
KYU / 3752 VEDANG RAHUL PATIL BROWN 4TH KYU
KYU / 3795 NIKITA LAXMAN LEMBHE BROWN 4TH KYU
KYU / 3796 DNYANESHWAR SAYAJI GODSE BROWN 4TH KYU
KYU / 3803 DAHALE ROHAN RAMAKANT BROWN 4TH KYU
KYU / 3848 CHAKRANARAYAN HARSHAD KADUBHAU BROWN 4TH KYU
KYU / 3854 MARKAD SHEKHAR SHAM BROWN 4TH KYU
KYU / 3855 WAGHAMARE AKASH ANIL BROWN 4TH KYU
KYU / 3856 MARKAD AMOL DATTATRAY BROWN 4TH KYU
KYU / 3857 DAHATANDE RUCHITA SHARAD BROWN 4TH KYU
KYU / 3858 VAIRAGAR DIPAK RATAN BROWN 4TH KYU
KYU / 4146 ANIKET PRASAD BROWN 4TH KYU
KYU / 4147 SAAQIB KHAN BROWN 4TH KYU
KYU / 4148 JAYESH SONI BROWN 4TH KYU
KYU / 4149 YASH SINGADIYA BROWN 4TH KYU
KYU / 4191 RUTVIK DEVARAM KOTKAR BROWN 4TH KYU
KYU / 4192 AVISHKAR BHAGWAT KOTKAR BROWN 4TH KYU
KYU / 4193 ARPITA KISHOR CHAUDHARI BROWN 4TH KYU
KYU / 4194 AKASH ASHOK KOTKAR BROWN 4TH KYU
KYU / 4305 AARAV SANJIU JAIN BROWN 4TH KYU
KYU / 4326 MANISH RAMESH RAWAL BROWN 4TH KYU
KYU / 4328 AJAY RADHESHYAM PATEL BROWN 4TH KYU
KYU / 4329 PRANAY CHANDRAKANT RANE BROWN 4TH KYU
KYU / 4337 IMRAN SULTAN KHAN BROWN 4TH KYU
KYU / 4340 VIJAYAT VIMAL SINGH RANA BROWN 4TH KYU


PURPLE BELT (5TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME COLOR BELT APPEARED
KYU / 3453 SUMUKH CHANDRASHEKAR TEREDESAI PURPLE 5TH KYU
KYU / 3454 VAISHNAVI SUKLAL SONAWANE PURPLE 5TH KYU
KYU / 3482 VEDANG RAHUL PATIL PURPLE 5TH KYU
KYU / 3565 SAAQIB KHAN PURPLE 5TH KYU
KYU / 3586 ANSARI SULTAN AHMED PURPLE 5TH KYU
KYU / 3674 KIM VIVEK PURPLE 5TH KYU
KYU / 3675 MANISH RAMESH RAWEL PURPLE 5TH KYU
KYU / 3793 PANKAJ PANDHARINATH GHULE PURPLE 5TH KYU
KYU / 3794 SUJAY DADABHAU CHAUDHARI PURPLE 5TH KYU
KYU / 3804 NAGPURE PRATIK PURPLE 5TH KYU
KYU / 3813 DHUMAL MAHESH ADINATH PURPLE 5TH KYU
KYU / 3959 SHAIKH NISARWASI AKHTAR PURPLE 5TH KYU
KYU / 4012 VEDANT D. KHOKLE PURPLE 5TH KYU
KYU / 4013 DHRUV S. PATIL PURPLE 5TH KYU
KYU / 4046 M. D. RAYAN SHAIKH PURPLE 5TH KYU
KYU / 4058 VIVAN MEHUL MALANI PURPLE 5TH KYU
KYU / 4059 DHANVEER AJAY BAJAJ PURPLE 5TH KYU
KYU / 4060 AADITYA VIKAS SETHIA PURPLE 5TH KYU
KYU / 4061 AARAV SANJIU JAIN PURPLE 5TH KYU
KYU / 4075 SHAIKH MOHD. DILSHAD M. RAFIQUE PURPLE 5TH KYU
KYU / 4145 CHIRAG CHAUHAN PURPLE 5TH KYU
KYU / 4188 RUTWIK ASHOK KOTKAR PURPLE 5TH KYU
KYU / 4189 YASH VILAS DALVE PURPLE 5TH KYU
KYU / 4190 RAHUL KAILASH KAMBLE PURPLE 5TH KYU
KYU / 4240 DEV SOLANKI PURPLE 5TH KYU
KYU / 4241 VAIBHAV POOJARI PURPLE 5TH KYU
KYU / 4242 VAISHNAV POOJARI PURPLE 5TH KYU
KYU / 4262 SHAIKH SHOEB ABDUL MANNAN PURPLE 5TH KYU
KYU / 4297 GAURAV SATISH GITE PURPLE 5TH KYU
KYU / 4298 ABBAS MOHAMMED KAPADIA PURPLE 5TH KYU
KYU / 4327 RUPESH RAJU JADHAV PURPLE 5TH KYU
BLUE BELT (6TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME COLOR BELT APPEARED
KYU / 3449 OMKAR HEMANT BENDRE BLUE 6TH KYU
KYU / 3450 ADITYA HEMANT BENDRE BLUE 6TH KYU
KYU / 3451 VEDANT DILIP KHOKALE BLUE 6TH KYU
KYU / 3452 DHRUV SUNIL PATIL BLUE 6TH KYU
KYU / 3475 VIVAN MEHUL MALANI BLUE 6TH KYU
KYU / 3476 DHANVEER AJAY BAJAJ BLUE 6TH KYU
KYU / 3477 AADITYA VIKAS SETHIA BLUE 6TH KYU
KYU / 3478 AARAV SANJIV JAIN BLUE 6TH KYU
KYU / 3498 DEV SOLANKI BLUE 6TH KYU
KYU / 3499 GANESH KHARADE BLUE 6TH KYU
KYU / 3500 POOJARY VAIBHAV BLUE 6TH KYU
KYU / 3501 POOJARY VAISHNAV BLUE 6TH KYU
KYU / 3502 PALLAVI PAPANNA GOWDA BLUE 6TH KYU
KYU / 3584 SHAIKH NISARWASI AKHTAR BLUE 6TH KYU
KYU / 3585 SHAIKH MOHD. DILSHAD M. RAFIQUE BLUE 6TH KYU
KYU / 3596 AJAY RADHESHYAM PATEL BLUE 6TH KYU
KYU / 3597 NITESH KESHAB SEMWAL BLUE 6TH KYU
KYU / 3598 VIJAYAT VIMAL SINGH RANA BLUE 6TH KYU
KYU / 3601 RUPESH RAJU JADHAV BLUE 6TH KYU
KYU / 3602 AADITYA SHIVSHANKAR JAUHARI BLUE 6TH KYU
KYU / 3673 MALDAKANTI ANKITH BLUE 6TH KYU
KYU / 3676 KHAN IMRAN SULTAN BLUE 6TH KYU
KYU / 3789 ASWINI BHIMASHANKAR GHULE BLUE 6TH KYU
KYU / 3790 PRASAD JALINDAR GHULE BLUE 6TH KYU
KYU / 3791 SONALI ANIL HASE BLUE 6TH KYU
KYU / 3792 POOJA DATTATRAY DATKHILE BLUE 6TH KYU
KYU / 3808 TUPE ANJALI ANIL BLUE 6TH KYU
KYU / 3809 TUPE TUSHAR ANIL BLUE 6TH KYU
KYU / 3814 VIDHATE SANKET DADASAHEB BLUE 6TH KYU
KYU / 3816 NIKALJE HARSHAL SUDHAKAR BLUE 6TH KYU
KYU / 3822 AISHWARYA WANDHEKAR RAMNATH BLUE 6TH KYU
KYU / 3825 DAHATONDE NIKHIL BLUE 6TH KYU
KYU / 3851 DAHATONDE YASH KAILAS BLUE 6TH KYU
KYU / 3906 SHAHURAJ ABASAHEB DESHMUKH BLUE 6TH KYU
KYU / 3907 ASHLESHA SOMNATH KUMKAR BLUE 6TH KYU
KYU / 3908 ASHISH NARAYAN KUMKAR BLUE 6TH KYU
KYU / 3909 SUDANSHU SAMEER GOSAVI BLUE 6TH KYU
KYU / 3910 SHREYAS SUNIL DIGHE BLUE 6TH KYU
KYU / 3941 KOTKAR AKASH ASHOK BLUE 6TH KYU
KYU / 3942 KOTKAR RUTVIK DEVARAM BLUE 6TH KYU
KYU / 3943 KOTKAR RUTVIK ASHOK BLUE 6TH KYU
KYU / 3944 KOTKAR AVISHKAR BHAGWAT BLUE 6TH KYU
KYU / 3945 PANDE TRUPTI SAKHAHARI BLUE 6TH KYU
KYU / 3946 CHAUDHARI ARPITA KISHOR BLUE 6TH KYU
KYU / 3947 KOTKAR YASH KERU BLUE 6TH KYU
KYU / 3963 YASH VILAS DALVI BLUE 6TH KYU
KYU / 3964 RAHUL KAILASH KAMBLE BLUE 6TH KYU
KYU / 4011 PARTH D. VARMA BLUE 6TH KYU
KYU / 4019 DIVYA DEEPAK PAWAR BLUE 6TH KYU
KYU / 4020 GAURAV SATISH GITE BLUE 6TH KYU
KYU / 4021 ABBAS MOHAMMED KAPADIA BLUE 6TH KYU
KYU / 4043 GOPAL HORKDE BLUE 6TH KYU
KYU / 4044 KSHITIJA GHOSALKAR BLUE 6TH KYU
KYU / 4045 VISHAL KAMBLE BLUE 6TH KYU
KYU / 4054 HUNDEKAR M. D. YASIN BLUE 6TH KYU
KYU / 4070 SHAIKH AMAN MOHD. ASLAM BLUE 6TH KYU
KYU / 4071 IDRISI MOHD. KAIF M. MUKHTAR BLUE 6TH KYU
KYU / 4072 IDRISI MOHD. SAIF M. MUKHTAR BLUE 6TH KYU
KYU / 4073 SHAIKH SAQUIB NAUSHAD ALI BLUE 6TH KYU
KYU / 4074 ANSARI IZHAR AHMED BLUE 6TH KYU
KYU / 4099 NALLAKASHA.SAI KUMAR S/O LINGAM BLUE 6TH KYU
KYU / 4115 UPPALVAI.DEVAKUMAR S/O YEDDAYA BLUE 6TH KYU
KYU / 4116 GARUGULA.RAJ KUMAR S/O BHASKAR BLUE 6TH KYU
KYU / 4136 DEEPIKA DABI BLUE 6TH KYU
KYU / 4137 PRIYANKA GOYAL BLUE 6TH KYU
KYU / 4138 SMEETA SABOJI BLUE 6TH KYU
KYU / 4139 SAMYAK KAMBLE BLUE 6TH KYU
KYU / 4140 RINTO JOY BLUE 6TH KYU
KYU / 4141 JUHI SHEKOKAR BLUE 6TH KYU
KYU / 4142 TEJASHREE PHULWARIA BLUE 6TH KYU
KYU / 4143 JAYANT PHULWARIA BLUE 6TH KYU
KYU / 4144 JATIN PHULWARIA BLUE 6TH KYU
KYU / 4231 MOHD. AFTAAB BLUE 6TH KYU
KYU / 4232 SAI ARVIND BLUE 6TH KYU
KYU / 4233 NIKHIL TRIMUKHE BLUE 6TH KYU
KYU / 4234 SUSHRUT TRIMUKHE BLUE 6TH KYU
KYU / 4235 KHAN ASKAAN BLUE 6TH KYU
KYU / 4236 ATHARVA KULKARNI BLUE 6TH KYU
KYU / 4237 SHREYAS NAIR BLUE 6TH KYU
KYU / 4238 KHUSHI YADAV BLUE 6TH KYU
KYU / 4239 GANESH KHARATE BLUE 6TH KYU
KYU / 4259 PURENDAR YADAV BLUE 6TH KYU
KYU / 4330 K. ANVITHA BLUE 6TH KYU
KYU / 4348 HARSH SHRINIVAS PAGA BLUE 6TH KYU
GREE BELT (7TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME COLOR BELT APPEARED
KYU / 3442 NISHA NARAYAN BENDKOLI GREEN 7TH KYU
KYU / 3443 PARTH DINESH VERMA GREEN 7TH KYU
KYU / 3444 RAHUL NIVRUTTI ZENDE GREEN 7TH KYU
KYU / 3445 SHEETAL MOHAN VISHWAKARMA GREEN 7TH KYU
KYU / 3446 DEEPA MOHAN VISHWAKARMA GREEN 7TH KYU
KYU / 3447 KALYANI SHIVAJI GHARE GREEN 7TH KYU
KYU / 3448 BHAVESH SUNIL PATIL GREEN 7TH KYU
KYU / 3490 SAI ARVIND NANDI GREEN 7TH KYU
KYU / 3491 KHAN ASKAN GREEN 7TH KYU
KYU / 3492 ATHARVA SANDEEP KULKARNI GREEN 7TH KYU
KYU / 3493 KHUSHI YADAV GREEN 7TH KYU
KYU / 3494 MOHD. AFTAB SHAIKH GREEN 7TH KYU
KYU / 3495 NIKHIL TRIMUKHE GREEN 7TH KYU
KYU / 3496 SUSHRUT N. TRIMUKHE GREEN 7TH KYU
KYU / 3497 KUSHAWAHA AASHTHA GREEN 7TH KYU
KYU / 3539 ABHALE GAUREE RAM GREEN 7TH KYU
KYU / 3540 ABHALE YAMINI BHAUSAHEB GREEN 7TH KYU
KYU / 3541 ABHALE GITANJALI RADHAKISHAN GREEN 7TH KYU
KYU / 3542 THATAR SANI BALASAHEB GREEN 7TH KYU
KYU / 3543 SWAPNIL EKNATH SHINGADE GREEN 7TH KYU
KYU / 3544 VAIBHAV PANDHRINATH PANDE GREEN 7TH KYU
KYU / 3545 AVISHKAR BHAGWAT KOTKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3546 AKASH ASHOK KOTKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3547 RUTWIK ASHOK KOTKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3548 TRUPTI SAKHAHARI PANDE GREEN 7TH KYU
KYU / 3549 OMKAR SAKHAHARI PANDE GREEN 7TH KYU
KYU / 3550 YASH KERE KOTKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3551 RAHUL KAILASH KAMBLE GREEN 7TH KYU
KYU / 3552 YASH VILAS DALVE GREEN 7TH KYU
KYU / 3566 JUHI SHEKOKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3576 SHAIKH AAMAN MOHD. ASLAM GREEN 7TH KYU
KYU / 3577 SHAIKH SAQUIB NAUSHAD ALI GREEN 7TH KYU
KYU / 3578 IDRISI MOHD. KAIF M. MUKHTAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3579 IDRISI MOHD. KAIS M. MUKHTAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3580 ANSARI IZHAR AHMED GREEN 7TH KYU
KYU / 3581 SHAIKH ABID BARKATULLA GREEN 7TH KYU
KYU / 3582 SHAIKH AHMED RAZA GREEN 7TH KYU
KYU / 3583 SHAIKH SHAHID ANWAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3663 KALASAPATI ANVITHA GREEN 7TH KYU
KYU / 3664 AGRAWALLA SANNIGDH GREEN 7TH KYU
KYU / 3665 DONKADA SUSHANTH GREEN 7TH KYU
KYU / 3666 TADINADA KRISHNA VACHANN GREEN 7TH KYU
KYU / 3667 MADDIREDDY NITYA GREEN 7TH KYU
KYU / 3668 THAKUR APOORVA GREEN 7TH KYU
KYU / 3669 PARAMATHMUNI  LAKSHMI VAISHNAVI GREEN 7TH KYU
KYU / 3670 KURUCHETI ESANVI GREEN 7TH KYU
KYU / 3671 ESLAVATH SHALINI GREEN 7TH KYU
KYU / 3672 BOGAVARAPU SARAYU GREEN 7TH KYU
KYU / 3708 ANIKET INGLE GREEN 7TH KYU
KYU / 3709 PURENDAR YADAV GREEN 7TH KYU
KYU / 3751 ABBAS MOHAMMED KAPADIA GREEN 7TH KYU
KYU / 3755 GAURAV SATISH GITE GREEN 7TH KYU
KYU / 3782 PANKAJ DATTATRAY DHUMAL GREEN 7TH KYU
KYU / 3783 SAHIL BHARAT MOHITE GREEN 7TH KYU
KYU / 3784 SAKSHI BHARAT MOHITE GREEN 7TH KYU
KYU / 3785 GAURI RAJENDRA MANE GREEN 7TH KYU
KYU / 3786 VIKAS SOMNATH PAWAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3787 AKANSHA NAVNATH CHAVHAN GREEN 7TH KYU
KYU / 3788 KABIR ADINATH CHAVHAN GREEN 7TH KYU
KYU / 3827 WANDHEKAR SAURABH RAMNATH GREEN 7TH KYU
KYU / 3889 GAIKWAD RUTIK RAJENDRA GREEN 7TH KYU
KYU / 3899 SUDANSHU SAMEER GOSAVI GREEN 7TH KYU
KYU / 3900 ASHISH NARAYAN KUMKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3901 SHREYASH SUNIL DIGHE GREEN 7TH KYU
KYU / 3902 SWARUP SURESH FATANGRE GREEN 7TH KYU
KYU / 3903 SHAHURAJ ABASAHEB DESHMUKH GREEN 7TH KYU
KYU / 3904 ADESH DATTATRAY ASWALE GREEN 7TH KYU
KYU / 3905 SUMIT BADASHAHA KUMKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3939 CHAUDHARI ARPITA KISHAN GREEN 7TH KYU
KYU / 3940 KOTKAR RUTIK DEVARAM GREEN 7TH KYU
KYU / 3955 IYYER AYUSH SUNDAR GREEN 7TH KYU
KYU / 3956 JAISWAL GRINCE SANTOSH GREEN 7TH KYU
KYU / 3957 JAISWAL PRINCE SANTOSH GREEN 7TH KYU
KYU / 3958 SHAH SAMEER  HAKIM GREEN 7TH KYU
KYU / 4008 AADITYA A. DHENDE GREEN 7TH KYU
KYU / 4009 VISHVAJEET M. PRAJAPATI GREEN 7TH KYU
KYU / 4010 KEYUR L. MANCHARKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 4024 NISHITA SAIPRASAD PULLA GREEN 7TH KYU
KYU / 4030 ARBAAZ SHAIKH GREEN 7TH KYU
KYU / 4037 MAZHAR KHAN GREEN 7TH KYU
KYU / 4038 ANAND SACHHIDANAND CHOWDHARI GREEN 7TH KYU
KYU / 4039 PARTH MARATHA GREEN 7TH KYU
KYU / 4040 SEJAL NIRMAL GREEN 7TH KYU
KYU / 4041 SOHAM GHOSALKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 4042 SAGAR SAIGONKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 4053 KARAN JADHAV GREEN 7TH KYU
KYU / 4055 MAHESH WAGHMARE GREEN 7TH KYU
KYU / 4056 RUPESH AADSULE GREEN 7TH KYU
KYU / 4057 SUSHANT GANGADAR KAMBLE GREEN 7TH KYU
KYU / 4067 SHAIKH ABIDA BANO GREEN 7TH KYU
KYU / 4068 SALMANI FARHAN AHMED GREEN 7TH KYU
KYU / 4069 SHAIKH ABDULLAHA GREEN 7TH KYU
KYU / 4089 GOSU.RAJESWARI GREEN 7TH KYU
KYU / 4104 NAYINI.PHANINDRA S/O BALANARSU GREEN 7TH KYU
KYU / 4120 SHAIKH MOHD. MOAZZAM M. S. GREEN 7TH KYU
KYU / 4121 SHAIKH MOHD. ARSHAD RAZA M. S. GREEN 7TH KYU
KYU / 4122 SHAIKH HAYAT JABEEN M. S. GREEN 7TH KYU
KYU / 4123 SHAIKH MOHD. SHAHNAWAZ A. S. GREEN 7TH KYU
KYU / 4133 RAKESH KUDIA GREEN 7TH KYU
KYU / 4134 KARAN KUDIA GREEN 7TH KYU
KYU / 4135 CHHAGANLAL SINGADIYA GREEN 7TH KYU
KYU / 4183 HARSHAL MADHUKAR SHETE GREEN 7TH KYU
KYU / 4184 PRANAV RAMESH PUNDE GREEN 7TH KYU
KYU / 4185 PREM BHAUSAHEB PUNDE GREEN 7TH KYU
KYU / 4186 PRADNYA BHAUSAHEB PUNDE GREEN 7TH KYU
KYU / 4187 AKSHAY TANHAJI KHARATE GREEN 7TH KYU
KYU / 4212 SAMIKSHA WAGHMARE GREEN 7TH KYU
KYU / 4218 SHAHNAWAZ SHAIKH GREEN 7TH KYU
KYU / 4219 AYAAN AHMED SHAH GREEN 7TH KYU
KYU / 4220 AKASH SURESH PARAMBIL GREEN 7TH KYU
KYU / 4221 SHAIKH FIZA GREEN 7TH KYU
KYU / 4222 TANMAY KHANDEKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 4223 ANSHU KESARVANI GREEN 7TH KYU
KYU / 4224 ADITYA KESARVANI GREEN 7TH KYU
KYU / 4225 SANSKRUTI KSHIRSAGAR GREEN 7TH KYU
KYU / 4226 KHAN AYAN GREEN 7TH KYU
KYU / 4227 SURBHI SAHU GREEN 7TH KYU
KYU / 4228 SIDDHANT VIJAY GAWLI GREEN 7TH KYU
KYU / 4229 AKHILRAJ GREEN 7TH KYU
KYU / 4230 SHLOK KAMERKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 4257 JANVI PARKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 4258 SOHAM PADWAL  GREEN 7TH KYU
KYU / 4264 ANUSHA SINGH GREEN 7TH KYU
KYU / 4266 ANIKET PATIL GREEN 7TH KYU
KYU / 4299 ANUSHKA PEDNEKAR GREEN 7TH KYU
KYU / 4300 NITYA MANISH PITALE GREEN 7TH KYU
KYU / 4301 PRISHA PIYUSH GUPTA GREEN 7TH KYU
KYU / 4302 AYANA SHAILESH ZANTYE GREEN 7TH KYU
KYU / 4303 MIHIRRA SAMEER NANAWARE GREEN 7TH KYU
KYU / 4312 NANDANA K.T. GREEN 7TH KYU
KYU / 4313 VISHAL ANAND GREEN 7TH KYU
KYU / 4314 SNEHAL PARI GREEN 7TH KYU
KYU / 4315 VIPUL KAVIN GREEN 7TH KYU
KYU / 4316 VEDANT SONAVNE GREEN 7TH KYU

ORANGE BELT (8TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME COLOR BELT APPEARED
KYU / 3437 ADITYA ANIL DHENDE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3438 RAHUL KISAN PARDHI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3439 ROHAN KISAN PARDHI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3440 VISHVAJEET MOTILAL PRAJAPATI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3441 DINESH MOHAN VISHWAKARMA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3479 ABBAS MOHAMMED KAPADIA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3480 NISHITA SAIPRASAD PULLA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3481 GAURAV SATISH GITE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3484 AYAN KHAN ORANGE 8TH KYU
KYU / 3485 SANSKRUTI KSHIRSAGAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 3486 AKASH SURESH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3487 SHAHNAWAZ SHAIKH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3488 FIZA SHAIKH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3489 ALEENA ANSARI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3538 PRATIK SHANKAR PANDE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3572 JAISWAL PRINCE SANTOSH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3573 JAISWAL GRINCE SANTOSH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3574 IYYER AYUSH SUNDER ORANGE 8TH KYU
KYU / 3575 ANSARI MOHD. ARMAN ORANGE 8TH KYU
KYU / 3644 PARAMATHMUNI SIRI PAVANI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3645 RAVADA SHRIYA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3646 YADAV AARUSH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3647 CHANDRA SAKSHAM SUMIT ORANGE 8TH KYU
KYU / 3648 MAMILLAPALLI ANANDA NISCHAL ORANGE 8TH KYU
KYU / 3649 DHARMAVARAM AASHRITA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3650 JAIN SHREYAS ORANGE 8TH KYU
KYU / 3651 BHAMIDIPATI HARSHITH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3652 PAGADALA APARAJITHA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3653 FATIMA AYESHA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3654 SURA RAHUL REDDY ORANGE 8TH KYU
KYU / 3655 PULIVENKATI ANSHUL ORANGE 8TH KYU
KYU / 3656 BUYYA POOJITHA  ORANGE 8TH KYU
KYU / 3657 PALLA SUHARSHA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3658 BODDUKURI VISHWAK ORANGE 8TH KYU
KYU / 3659 GUNNAM ABHICHANDRA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3660 KOTHAWADE MEENAKSHI MAHESH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3661 MV RISHI TEJA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3662 DAMARLA ABHICHANDRA RAMAKANTH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3707 MOHINI PASI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3716 NANDANA K.T. ORANGE 8TH KYU
KYU / 3717 SNEHAL PARI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3718 SNEHIL SEENU ORANGE 8TH KYU
KYU / 3719 VEDANT SONAVANE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3720 VISHAL ANAND ORANGE 8TH KYU
KYU / 3721 VIPUL KAVIN ORANGE 8TH KYU
KYU / 3731 SHAIKH ABIDA BANO FARID AHMED ORANGE 8TH KYU
KYU / 3732 SAYYED KHALILU-R-REHMAN ORANGE 8TH KYU
KYU / 3733 PATWA DEEPALIRAMESH KUMAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 3734 PATWA DEEPAK HOSLAA PRASAD ORANGE 8TH KYU
KYU / 3735 SHAH SAMEER  HAKIM ORANGE 8TH KYU
KYU / 3736 SALMANI FARHAN AHMED ORANGE 8TH KYU
KYU / 3737 SHAIKH ABDULLAHA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3738 SHAIKH MOHEMMED SHAHNAWAZ ORANGE 8TH KYU
KYU / 3739 SHAIKH MOHEMMED MOAZZAM ORANGE 8TH KYU
KYU / 3740 SHAIKH ARSHAD RAZA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3741 SHAIKH HAYAT JABEEN ORANGE 8TH KYU
KYU / 3768 PRASAD DATTATRAY DATKHILE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3769 ANIKET SURESH DATKHILE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3770 ABHIJIT ASHOK DOUND ORANGE 8TH KYU
KYU / 3771 RUSHIKESH SUBHASH BHALERAO ORANGE 8TH KYU
KYU / 3772 SACHIN ABASAHEB DESHMUKH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3773 ASHLESHA SOMNATH KUMKAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 3774 ASHISH NARAYAN KUMKAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 3775 SHANTANU BHAUSAHEB WAKCHAURE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3776 SUDANSHU SAMEER GOSAVI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3777 VEDIKA BHAUSAHEB ASWALE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3778 SREYAS SUNIL DIGHE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3779 YASH HIRAMAN DOLAS ORANGE 8TH KYU
KYU / 3780 AKSHADA VIJAY WAGH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3781 PRATHAMESH VIJAY WAGH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3805 BHAWAR SHIVAM ASHOK ORANGE 8TH KYU
KYU / 3806 DAKE POOJA PRAVIN ORANGE 8TH KYU
KYU / 3807 KELGANDRE PRIYANKA SUNIL ORANGE 8TH KYU
KYU / 3810 SHINDE RAVIRAJ BALASAHEB ORANGE 8TH KYU
KYU / 3811 GAWALI SAURABHA BHAUSAHEB ORANGE 8TH KYU
KYU / 3812 KHAN DAGALE VINAYA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3817 DHUMAL RUSHIKESH ADINATH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3818 PUND DIPAK VITHAL ORANGE 8TH KYU
KYU / 3823 TRIMBAKE PRATIK MAHADEV ORANGE 8TH KYU
KYU / 3824 DHADAGE SWAPNIL ORANGE 8TH KYU
KYU / 3826 DHADAGE ANIL BABASAHEB ORANGE 8TH KYU
KYU / 3829 KANDE BHAKTI PRASAD ORANGE 8TH KYU
KYU / 3831 GAIKWAD RUSHIKESH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3832 KAWALE VIKAS ORANGE 8TH KYU
KYU / 3837 SHELKE VIKAS ORANGE 8TH KYU
KYU / 3838 SINGARE PRAVIN ORANGE 8TH KYU
KYU / 3839 SONAWANE SHUBHAM ORANGE 8TH KYU
KYU / 3840 SHENDAGE ATUL RAVINDRA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3842 GAIKWAD AKASH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3843 SHETE SWAPANIL ORANGE 8TH KYU
KYU / 3849 CHAKRANARAYAN PRANAV DANDESH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3852 MAYUR SHARAD TEKADE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3853 JAWALE VAIBHAV ORANGE 8TH KYU
KYU / 3864 SURBHI SAHU ORANGE 8TH KYU
KYU / 3865 ANUSHA SINGH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3866 ANSHU KESARVANI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3867 ADITYA KESARVANI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3868 TANMAY KHANDEKAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 3869 VEDANT GAWALI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3870 AKHILRAJ ORANGE 8TH KYU
KYU / 3871 SALMAAN DUKHANWALA ORANGE 8TH KYU
KYU / 3872 SHLOK KAMERKAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 3873 ANIKET PATIL ORANGE 8TH KYU
KYU / 3874 SAKSHI WAUGHMARE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3895 SWARUP SURESH FATANGRE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3896 ADESH DATTATRAY ASWALE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3897 SUMIT BADASHAHA KUMKAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 3898 AKASH BHIMASHANKAR ASWALE ORANGE 8TH KYU
KYU / 3933 DATKHILE SAGAR VITTHAL ORANGE 8TH KYU
KYU / 3934 SHETE HARSHAL MADHUKAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 3935 PUNDE PRANAY RAMESH ORANGE 8TH KYU
KYU / 3936 PUNDE PRADNAY BHAUSAHEB ORANGE 8TH KYU
KYU / 3937 KAMBLE ANUSHKA KAILAS ORANGE 8TH KYU
KYU / 3938 KHARATE AKSHAY TANHAJI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3952 SHAIKH FARHA PARVIN RAJU ORANGE 8TH KYU
KYU / 3953 SAYYED MEHANDI ALI ORANGE 8TH KYU
KYU / 3954 MOHD. MANZAR MOHD. ABUL ORANGE 8TH KYU
KYU / 4003 JAYKANT M. SAGAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 4004 PURVA S. GOGATA ORANGE 8TH KYU
KYU / 4005 SANIKA R. AATKIRE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4006 SALONI S. SHINDE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4007 SALONI S. DAREKAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 4025 MIHIRRA SAMEER NANAWARE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4026 AYANA SHAILESH ZANTYE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4027 PRISHA PIYUSH GUPTA ORANGE 8TH KYU
KYU / 4028 NITYA MANISH PITALE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4029 ANUSHKA PEDNEKAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 4032 YASHRAJ GHORPADE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4033 SAMEER QURESHI ORANGE 8TH KYU
KYU / 4034 KRISHNA DETHA ORANGE 8TH KYU
KYU / 4035 HARSH GUPTA ORANGE 8TH KYU
KYU / 4036 POOJA TRIPATHI ORANGE 8TH KYU
KYU / 4066 SHAIKH SOHEL AHMED A. HASAN ORANGE 8TH KYU
KYU / 4083 JANGAMPALLY.MAHESWARI D/O SHIVARAJAHI ORANGE 8TH KYU
KYU / 4084 CHINNAKUNTA.NITHISHA S/O NARSAREDDY ORANGE 8TH KYU
KYU / 4085 NIMMA ROOPASRI D/O NARSIMLU ORANGE 8TH KYU
KYU / 4086 GHAYA.SAKETH S/O SAILU ORANGE 8TH KYU
KYU / 4087 BATHULA.NIKHITHA D/O SRINIVAS ORANGE 8TH KYU
KYU / 4088 GONE.SARITHA D/O VITTAL ORANGE 8TH KYU
KYU / 4091 BATHULA.VINAY KUMAR S/O SRINIVAS ORANGE 8TH KYU
KYU / 4092 MANNE.MANOJ KUMAR S/O ASHOK ORANGE 8TH KYU
KYU / 4093 LACHUGARI.VENKATESH S/O SRINIVAS ORANGE 8TH KYU
KYU / 4094 LACHUGARI.SHASHIKANTH S/O SRINIVAS ORANGE 8TH KYU
KYU / 4095 GANDLA AKANKSHA D/O RAMESH ORANGE 8TH KYU
KYU / 4096 ANKAM.SANJAY S/O RAMACHANDRAM ORANGE 8TH KYU
KYU / 4097 YERROLLA.AJAY S/O RAJAIAH ORANGE 8TH KYU
KYU / 4100 PURAMSHETTI.SAIKUMAR S/O RAMLU ORANGE 8TH KYU
KYU / 4101 UPPALVAI.KARTHIK S/O DEVAREDDY ORANGE 8TH KYU
KYU / 4105 MEENIGA.AJAY S/O ANKAIAH ORANGE 8TH KYU
KYU / 4106 MALLA.BHANUPRASAD S/O PENTAIAH ORANGE 8TH KYU
KYU / 4113 MOHAMMED. MUSTAKEEM.SHEIK S/O QUTUBUDDIN SHAIK ORANGE 8TH KYU
KYU / 4130 ROHIT KULDEEP ORANGE 8TH KYU
KYU / 4131 KIRTI GAIKWAD ORANGE 8TH KYU
KYU / 4132 KSHITIJ BANSODE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4174 SANJYOT BALASAHEB RAKSHE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4175 OM BALASAHEB RAKSHE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4176 SANDESH EKNATH SHETE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4177 SIDDHARTH BALASAHEB PAWAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 4178 MAHESH BALASAHEB RAKSHE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4179 PRIYANKA ASHOK RAKSHE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4180 SAHAIL BHIKAJI KHARAT ORANGE 8TH KYU
KYU / 4181 PRATIK RAJENDRA SHETE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4182 SIDDHI GANESH PUNDE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4210 LIKHIT GANIGA ORANGE 8TH KYU
KYU / 4211 GAURAV GUPTA ORANGE 8TH KYU
KYU / 4213 SHRUSHTI KULKARNI ORANGE 8TH KYU
KYU / 4214 BHAGYESH VICHARE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4215 PAKHAM ISMAIL IBHRAHIM ORANGE 8TH KYU
KYU / 4216 LEKHANI DHURI ORANGE 8TH KYU
KYU / 4217 ADARSH PANDA ORANGE 8TH KYU
KYU / 4256 MOHINI PASI ORANGE 8TH KYU
KYU / 4279 GAIKWAD YASH BALASAHEB ORANGE 8TH KYU
KYU / 4280 GAIKWAD DHANANJAY RAMESH ORANGE 8TH KYU
KYU / 4281 GAIKWAD PRATIK RAMESH ORANGE 8TH KYU
KYU / 4282 GAIKWAD RUSHIKESH BABASAHEB ORANGE 8TH KYU
KYU / 4283 GAIKWAD SANKET SUNIL ORANGE 8TH KYU
KYU / 4284 JAMBUKAR GANESH VIJAY ORANGE 8TH KYU
KYU / 4285 GAIKWAD JAYSEN SUBHASH ORANGE 8TH KYU
KYU / 4286 GAIKWAD KARAN VIJAY ORANGE 8TH KYU
KYU / 4287 KULDHARAN PRAVIN NAMDEV ORANGE 8TH KYU
KYU / 4288 GAIKWAD KUNAL BABAN ORANGE 8TH KYU
KYU / 4289 JAMBUKAR MAYUR RAOSAHEB ORANGE 8TH KYU
KYU / 4290 KALE AVIRAJ POPAT ORANGE 8TH KYU
KYU / 4291 SHRAVAN BANGERA ORANGE 8TH KYU
KYU / 4292 AYAAN J. DESAI ORANGE 8TH KYU
KYU / 4293 SHAURYA Y. SINGH ORANGE 8TH KYU
KYU / 4294 RAJUARDHAN KSHIRSAGAR ORANGE 8TH KYU
KYU / 4295 NISH VIRAL PARIKH ORANGE 8TH KYU
KYU / 4296 DEBOJIT BHATTACHARJEE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4318 BHARGAV JADHAV ORANGE 8TH KYU
KYU / 4319 SHANTANU JAGDALE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4320 KSHITIJA SHINGADE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4321 SOHAM SHINGADE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4322 SAURAV HIVRALE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4323 AMIT MOHITE ORANGE 8TH KYU
KYU / 4324 KHAN HANIFA SARFARAZ ORANGE 8TH KYU
KYU / 4331 K. SATHWIK GREEN 8TH KYU
KYU / 4332 A. S. GYANA KESHAVARAO GREEN 8TH KYU
KYU / 4333 RAYAPUDI SAURYA AARUSH GREEN 8TH KYU
YELLOW BELT (9TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME COLOR BELT APPEARED
KYU / 3431 SALONI SUNIL SHINDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3432 SALONI SURESH DAREKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3433 SANIKA RAMCHANDRA AATKIRE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3434 SAGAR GOPINATH DHAGE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3435 PURVA SUHAS GOGATE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3436 JAYKANT MAHENDRA SAGAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3461 LIKHIT GOPAL GANIGA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3462 ANIKET ANAND PATIL YELLOW 9TH KYU
KYU / 3463 ANUSHA SINGH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3464 TABASSUM RANGREZ YELLOW 9TH KYU
KYU / 3465 AKHIL RAJ YELLOW 9TH KYU
KYU / 3466 SHLOK MAHENDRA KAMERKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3467 AYAAN SHAH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3468 SAMIKSHA WAGHMARE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3483 TUSHAR VIJAY KALAMBLE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3520 HARSHAL MADHUKAR SHETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3521 SAHIL BHIKAJI KHARAT YELLOW 9TH KYU
KYU / 3522 PRANAV RAMESH PUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3523 SAGAR VITTHAL DATKHILE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3524 SAURABH ARUN GUNJAL YELLOW 9TH KYU
KYU / 3525 SHUBHAM DATTU SHETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3526 SANKET DATTU SHETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3527 PRATHMESH SANTOSH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3528 OMKAR DEVIDAS GHULE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3529 PRATIK RAJENDRA SHETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3530 SEJAL BHAUSAHEB PUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3531 PRANDNYA BHAUSAHEB PUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3532 PREM BHAUSAHEB PUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3533 SAHIL ALI MOHAMMED SHAIKH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3534 AMAN RAMMURAT YADAV YELLOW 9TH KYU
KYU / 3535 SHUBHAM SHARD GADEKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3536 SOMI SHUBHAM GOYKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3537 PAWAR KAMLESH SHRAD YELLOW 9TH KYU
KYU / 3557 ISHA B. NIRBAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3558 SANIYA B. NIRBAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3559 PRAJWAL D. YADHAV YELLOW 9TH KYU
KYU / 3560 ROHIT B. KULDEEP YELLOW 9TH KYU
KYU / 3561 BHAVANA L. CHAUHAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3562 BHARATI L. CHAUHAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3563 YOGITA K. CHAUHAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3564 NISHA V. CHAUHAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3567 MOHD. MANJAR MOHD. ABUL YELLOW 9TH KYU
KYU / 3568 SHAIKH MOHD. AJAZ MOHD. ASLAM YELLOW 9TH KYU
KYU / 3569 SHAIKH SOHEL AHMED YELLOW 9TH KYU
KYU / 3570 ANSARI MOHD. SAHIL SHAHBUDDIN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3571 SAYYED MEHNDI ALI YELLOW 9TH KYU
KYU / 3589 SHAIKH AMMAN HASAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3590 SHAIKH SUFIYAN RAUF YELLOW 9TH KYU
KYU / 3591 CHINDE YUSUF AKBAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3592 KHAN ZAID GULAM MUSTUFA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3593 SHAIKH SHAIDAN MANSOOR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3594 SAYYED ZOHAR FATIMA SHAHNAWAAZ YELLOW 9TH KYU
KYU / 3599 MONU KOMARAYYA BHANDAPELI YELLOW 9TH KYU
KYU / 3600 SONAKSHI DEEPAK KADAM YELLOW 9TH KYU
KYU / 3603 RUTIKA DINKAR MALI YELLOW 9TH KYU
KYU / 3605 MIHIRRA SAMEER NANAWARE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3606 AYANA SHAILESH ZANTYE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3607 PRISHA PIYUSH GUPTA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3608 NITYA MANISH PITALE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3609 ANUSHKA UMESH PEDNEKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3610 SHAIKH FATIMA MD. ARIF YELLOW 9TH KYU
KYU / 3611 KHAN HANIFA SARFARAG YELLOW 9TH KYU
KYU / 3612 KHAN MAHEK IMRAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3613 SHAIKH ZAINABBI MD. ARIF YELLOW 9TH KYU
KYU / 3614 KHAN SUFIYAN SARFARAG YELLOW 9TH KYU
KYU / 3615 QAGI MOHAMMED ALI JAVED YELLOW 9TH KYU
KYU / 3616 SHAIKH SUFIYAN RAUF YELLOW 9TH KYU
KYU / 3617 BOMMA NIKESH REDDY YELLOW 9TH KYU
KYU / 3618 GANGA SAI SAMARTH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3619 KUMBAR AJITESH KUMAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3620 GUNDLA SAHASRA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3621 DASARI NEEL KOUSHIK YELLOW 9TH KYU
KYU / 3622 CHALLA LAASYA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3623 ALAPATI SHIVA GAGAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3624 PULIPAKA MEGHNA SHARMA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3625 PYATA GOWTHAM YELLOW 9TH KYU
KYU / 3626 KUMMARI SURYA TEJ YELLOW 9TH KYU
KYU / 3627 SHAIK SHAHEED YELLOW 9TH KYU
KYU / 3628 THAKKAR DARSHIT YELLOW 9TH KYU
KYU / 3629 VULINGALA KARTHIKEYAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3630 AYUSH  YELLOW 9TH KYU
KYU / 3631 ABHINAV REDDY YELLOW 9TH KYU
KYU / 3632 KARMURI SNIGDHA  YELLOW 9TH KYU
KYU / 3633 KASARLA NAGA SRI VAISHNOV  YELLOW 9TH KYU
KYU / 3634 MADDI TANIVEE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3635 SUTHI NIKHILA YASHSWINI YELLOW 9TH KYU
KYU / 3636 SARIPELLA PUJYANTH VARMA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3637 SHARMA NANDINISHARMA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3638 VELUVOLU PARINITHA CHOWDHARY YELLOW 9TH KYU
KYU / 3639 YANAMALADA MANVITA HAMSINI  YELLOW 9TH KYU
KYU / 3640 GANAMANENI PARIN CHANDRA  YELLOW 9TH KYU
KYU / 3641 GANGAVARAPU KRITI YELLOW 9TH KYU
KYU / 3642 KAPOOR SARA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3643 KAPOOR NYSA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3680 ADARSH PANDA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3687 GAURAV GUPTA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3699 TAEKEDAR TAUHEED RAIES YELLOW 9TH KYU
KYU / 3700 SHAIKH MAHEK HASAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3701 SHAH SONU HANIF YELLOW 9TH KYU
KYU / 3702 MIDDEYA ABRAZ RIYAZ YELLOW 9TH KYU
KYU / 3714 SAYED SADIYA BANO YELLOW 9TH KYU
KYU / 3756 JAANVI GOEL YELLOW 9TH KYU
KYU / 3757 ISHAAN AJGAONKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3758 ALAYNA RAHUL YELLOW 9TH KYU
KYU / 3759 BHAKTI LAHU GHULE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3760 SARTHAK FODSE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3761 SRUTI SOMNATH PAWAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3762 AKASH BHIMASHANKAR ASWALE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3763 SWARUP SURESH FATANGRE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3764 VEDSHREE BALASAHEB ASWALE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3765 YASH GANESH NAJAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3766 VIVEK LAXMAN NAJAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3767 ASHUTOSH DATTATRAY GIRI YELLOW 9TH KYU
KYU / 3797 AMIT R. MOHITE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3798 BHARGAV SHARAD JADHAV YELLOW 9TH KYU
KYU / 3799 KSHITIJA DATTATRAY SHINGADE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3800 SOHAM DATTATRAY SHINGADE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3801 OM SANDIP JAGDALE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3802 SAURAV V. HIVRALE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3815 BHALKE SIDHARATHA RAOSAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 3819 SHELAR AKSHAY YELLOW 9TH KYU
KYU / 3820 JADHAV NAVANATH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3821 JADHAV DIPAK YELLOW 9TH KYU
KYU / 3828 JADHAV OM SANDEEP YELLOW 9TH KYU
KYU / 3830 KANDE PARAG PRASAD YELLOW 9TH KYU
KYU / 3833 DALAVI SAMARTHA SHAMSUNDAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3834 DALAVI VAISHNAVI SHAMSUNDAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3835 BHALKE AKASH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3836 BHALKE SURAJ YELLOW 9TH KYU
KYU / 3841 WAVARE RUSHIKESH NANASAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 3844 DHUMAL VISHAL VIKAS YELLOW 9TH KYU
KYU / 3845 JAWALE PRANAV SUBHASH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3846 MARKAD PRAMOD SOPAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3847 CHWADHARI AJINKYA BABURAO YELLOW 9TH KYU
KYU / 3850 CHAKRANARAYAN DISHA SANDESH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3862 BHAGYESH VICHARE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3863 PATHAN ISMAIL IBHRAHIM YELLOW 9TH KYU
KYU / 3875 GAIKWAD RUSHIKESH BALASAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 3876 SALVE PRAVIN RAVINDRA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3877 GAIKWAD SANKET SUNIL YELLOW 9TH KYU
KYU / 3878 GAIKWAD PRATIK RAMESH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3879 GAIKWAD DHANANJAY RAMESH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3880 JAMBUKAR GANESH VIJAY YELLOW 9TH KYU
KYU / 3881 GAIKWAD YASH BALASAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 3882 GAIKWAD JAYSEN SUBHASH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3883 GAIKWAD KARAN VIJAY YELLOW 9TH KYU
KYU / 3884 KULDHARAN PRAVIN NAMDEV YELLOW 9TH KYU
KYU / 3885 GAIKWAD KUNAL BABAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3886 THORAT PRATIK RAJENDRA YELLOW 9TH KYU
KYU / 3887 JAMBUKAR MAYUR RAOSAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 3888 KALE AVIRAJ POPAT YELLOW 9TH KYU
KYU / 3890 POOJA REVAN TORKAD YELLOW 9TH KYU
KYU / 3891 PRITI REVAN TORKAD  YELLOW 9TH KYU
KYU / 3892 MAYUR SHARAD TORKAD YELLOW 9TH KYU
KYU / 3893 ADESH DATTATRAY ASWALE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3894 SUMIT BADASHAHA KUMKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3913 RUTUJA ROHIDAS SHETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3914 WAGH TEJAL NAVANATH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3915 SHETE KARTIC RANGNATH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3916 PATHARE SUNIL SHIVAJI YELLOW 9TH KYU
KYU / 3917 PUNDE SIDDHI GANESH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3918 PUNDE PRATHIK SANJAY YELLOW 9TH KYU
KYU / 3919 RAKSHE MAHESH BABASAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 3920 RAKSHE SANJYOT BALASAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 3921 RAKSHE OM BALASAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 3922 PAWAR HEMANT BALASAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 3923 PAWAR UDAY GAUTAM YELLOW 9TH KYU
KYU / 3924 PAWAR SIDDARTH BALASAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 3925 PAWAR YOGESH GANESH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3926 PAWAR RUTIK SANTOSH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3927 KAMBLE SANIKA VILAS YELLOW 9TH KYU
KYU / 3928 KAMBLE ADITYA VILAS YELLOW 9TH KYU
KYU / 3929 SHETE SANDESH EKNATH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3930 RAKSHE PRIYANKA ASHOK YELLOW 9TH KYU
KYU / 3931 PAWAR HARSHAL SANTOSH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3932 PUNDE KAJAL SANJAY YELLOW 9TH KYU
KYU / 3948 ANSARI RIYAZ AHMED YELLOW 9TH KYU
KYU / 3949 MOHD. AQUL SAID ALAM YELLOW 9TH KYU
KYU / 3950 ANSARI MOHD. ISHTIYAQUE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3951 SAYYED REHAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3962 PRASHANT NIVRUTTI PUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3984 YOHANA D. SATHE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3985 RUCHITA N. KETKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3986 DARSHAN N. THERE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3987 PRATHAM S. DABHADE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3988 PIYUSH S. KILJE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3989 YUG V. CHAVAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3990 VIGNESH C. BHOIR YELLOW 9TH KYU
KYU / 3991 PRASAD J. CHIMTE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3992 NIKHIL B. JADHAV YELLOW 9TH KYU
KYU / 3993 ARBAZ Z. KHAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 3994 YASH V. NIKUMBH YELLOW 9TH KYU
KYU / 3995 ANJALI V. ZARE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3996 MADHAV V. ZARE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3997 TATHAGAT H. DHAGE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3998 SAHIL R. GADE YELLOW 9TH KYU
KYU / 3999 NITIKESH R. MAGAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4000 TANAYA K. SHINDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4001 NIKITA A. BHALERAO YELLOW 9TH KYU
KYU / 4002 DATTAGURU V. GAURAV YELLOW 9TH KYU
KYU / 4014 AYAAN J. DESAI YELLOW 9TH KYU
KYU / 4015 SHAURYA Y. SINGH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4016 RAJUARDHAN KSHIRSAGAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4017 NISH VIRAL PARIKH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4018 DEBOJIT BHATTACHARJEE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4031 SHAREEN HUSSAIN YELLOW 9TH KYU
KYU / 4062 SHAIKH SAHIL SHARAFAT ALI YELLOW 9TH KYU
KYU / 4063 KHAN MOHD. SULTAN MOHD. KHALID YELLOW 9TH KYU
KYU / 4064 KHAN MOHD. SHABAN RAMZAN ALI YELLOW 9TH KYU
KYU / 4065 SHAIKH MOHD. TAUQEER M. FIRDOS YELLOW 9TH KYU
KYU / 4076 ATIF ANSAAR AHMAD SHAIKH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4077 SOYEL NAZRUL SHAIKH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4078 AYESHA PEER BASHA ANSARI YELLOW 9TH KYU
KYU / 4079 ARSHIN PEER BASHA ANSARI YELLOW 9TH KYU
KYU / 4080 AEMAN SHARAFAT KHAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 4081 ADNAN ANJAR ANSARI YELLOW 9TH KYU
KYU / 4082 AKIB ANJAR ANSARI YELLOW 9TH KYU
KYU / 4103 BANAVATHI.THARUN S/O THARIYA YELLOW 9TH KYU
KYU / 4107 MALOTH CHANDRASHEKHAR S/O PARUSHURAM YELLOW 9TH KYU
KYU / 4108 MARUPAKA.RAJESWAR S/O LAXMIRAJAM YELLOW 9TH KYU
KYU / 4109 SALLA.RAKESH S/O RAJENDHAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4110 BUKYA.RAKESH S/O VITTAL YELLOW 9TH KYU
KYU / 4111 BANOTH.DEVENDER S/O RAMESH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4112 KUSALAKANTI SHAIVARAKSHAKUMAR  YELLOW 9TH KYU
KYU / 4114 MOHAMMED.QAYYUM SHAIKH S/O QUTUBUDDIN.SHAIK YELLOW 9TH KYU
KYU / 4117 KARRA KRISHNA S/O GANGARAM YELLOW 9TH KYU
KYU / 4118 SRIRAM RAKESH S/O NARAYANA YELLOW 9TH KYU
KYU / 4124 TAUSHRI SHIVGAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 4125 ANKIT JAISWAL YELLOW 9TH KYU
KYU / 4126 YUGRAJ NOGIYA YELLOW 9TH KYU
KYU / 4127 AAMIR SHAIKH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4128 UMESH SUVASIYA YELLOW 9TH KYU
KYU / 4129 MOHIT BALOTIYA YELLOW 9TH KYU
KYU / 4151 SATYAM HARIBHAU GHADAKE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4152 SAHIL BABAN RAKSHE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4153 ARTIRT ATMARAM HASE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4154 SOHAM EKNATH SHETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4155 PRANAVE SATISH SHETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4156 HEMANT DEVACHANT PUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4157 ATHARVA RAMESH PUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4158 SUSHANTAN ANIL PUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4159 VISHAL BHARAT PUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4160 KARTIK MADHAV SHETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4161 KOMAL DEVIDAS PUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4162 DNYANESHWARI EKNATH SHETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4163 NISHANT GANESH AMBRE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4164 PAYAL RAJESH NAWALE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4165 APURVA KIRAN DHESHMUKH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4166 AKSHAY BHAUSAHEB MALUNJKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4167 AVDHUT RAMESH DESHMUKH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4168 NIKHIL D. DAUND YELLOW 9TH KYU
KYU / 4169 RUSHIKESH D. DAUND YELLOW 9TH KYU
KYU / 4170 HASE APESKA VIJAY YELLOW 9TH KYU
KYU / 4171 PRAJWAL HEMANT PABALKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4172 ABUJAR SAMIR SHAIKH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4173 SHIVAM PRAVIN MUNDHE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4201 ANGELA JAMES YELLOW 9TH KYU
KYU / 4202 JORDAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 4203 NINAND NILESH NIKAM YELLOW 9TH KYU
KYU / 4204 GIRINATH GOPINATH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4205 NIKITA RAULO YELLOW 9TH KYU
KYU / 4206 SHRAVAN BANGERA YELLOW 9TH KYU
KYU / 4207 MEHTAAB YELLOW 9TH KYU
KYU / 4208 GAURI SINGH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4209 SHLOK SINGH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4251 YASH KADAV YELLOW 9TH KYU
KYU / 4252 ADINATH KHARUJKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4253 SOHAM GORULE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4254 PRATIK BORKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4255 SUBODH BORKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4263 SAKSHAM FALKE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4265 ISHWARI SANTOSH SURVE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4267 THORAT SATISH PRAPHULL YELLOW 9TH KYU
KYU / 4268 PAWAR VISHAL BABASHAEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 4269 SHINGOTE GAURAV KHANDU YELLOW 9TH KYU
KYU / 4270 PAWAR ADITYA KARBHARI YELLOW 9TH KYU
KYU / 4271 PAWAR SAKSHI BABASAHEB YELLOW 9TH KYU
KYU / 4272 JONDHALE SATYAM SHAMRAO YELLOW 9TH KYU
KYU / 4273 SHINDE ATHARVA EKNATH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4274 PAWAR DIKSHA PRAKASH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4275 GAIKWAD OM SANJAY YELLOW 9TH KYU
KYU / 4276 KALE ADITI POPAT YELLOW 9TH KYU
KYU / 4277 GAIKWAD SHIVAM SANJAY YELLOW 9TH KYU
KYU / 4278 KUTE RUSHIKESH ANIL YELLOW 9TH KYU
KYU / 4308 ADITI KRISHNAUT YELLOW 9TH KYU
KYU / 4309 SAUMYA AGARWAL YELLOW 9TH KYU
KYU / 4310 SUBRAT AGARWAL YELLOW 9TH KYU
KYU / 4311 ADITYA SINGH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4317 PRANAV P. SHETTY YELLOW 9TH KYU
KYU / 4325 KHAN HUZEFA SARFARAZ YELLOW 9TH KYU
KYU / 4334 MRUNMAYEE MADHAV SAWANT YELLOW 9TH KYU
KYU / 4335 ANDE SHIVASAI RAJESHWAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4336 ARYA VISHAL SHINDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4338 SIDDHARTH ANAND DENGALE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4339 KRUTIK ANAND DENGALE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4341 ANISHA SANJAY SHIVTARKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4342 HARSH JITENDRA POTDAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4343 TANISH DEVRAO CHODNEKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4344 TASMIYA SULTAN KHAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 4345 KAIF SULTAN KHAN YELLOW 9TH KYU
KYU / 4346 ARYAN AJIT DAUNDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4347 YASH SURESH KADAM YELLOW 9TH KYU
KYU / 4349 SANCHITA TALOLE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4350 YASH JADHAV YELLOW 9TH KYU
KYU / 4351 TRUPTI TAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4352 RUTVIK VILAS VARPE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4353 KALYANI SATPUTE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4354 PRATIK TAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4355 SANKET DIGHE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4356 CHAITANY SAMNATH LOKHANDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4357 DEEPAK SHEJUL YELLOW 9TH KYU
KYU / 4358 DHANANJAY SUNIL TAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4359 ADESH DEEPAK TAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4360 VAIBHAV NIRMAL YELLOW 9TH KYU
KYU / 4361 PRAGATI SUNILTAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4362 POOJA DATTATRAY VERPE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4363 SAKSHI THETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4364 SAKSHI GAWARE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4365 YASH ABASAHEB TAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4366 VAIBHAV TAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4367 RIDDHI WAGHMARE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4368 SANDESH TAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4369 SHIVAM WAGHMARE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4370 ADITYA GORAKSHA GADEKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4371 SHUBHAM TAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4372 BHUSHAN ANIL DAREKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4373 KIRTI BHIKAJI  LOKHANDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4374 ANIKET WALMIK ANARTHE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4375 GAURI ANARTHE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4376 VAISHNAVI ANARTHE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4377 KIRAN BHIKAJI LOKHANDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4378 YASH ASHOK THETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4379 ANVESH ANARTHE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4380 NIKHIL TAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4381 PRATHMESH THETE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4382 PRIYANKA TAMBE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4383 ARTI SOMNATH LOKHANDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4384 SAKSHI VINOD UKIRDE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4385 SANSKAR POPAT PAWAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4386 RUTUJA GAIKWAD YELLOW 9TH KYU
KYU / 4387 PRANALI SATISH WAGH YELLOW 9TH KYU
KYU / 4388 YOGESH GORAKSHA PAWAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4389 HARSH KIRAN GAIKWAD YELLOW 9TH KYU
KYU / 4390 YOGESH NANASAHEB KERE YELLOW 9TH KYU
KYU / 4391 RAVI SANJAY GAIKWAD YELLOW 9TH KYU
KYU / 4392 ROHIT BIVALKAR YELLOW 9TH KYU
KYU / 4393 SHAAN SHOBHIT JAIN YELLOW 9TH KYU
WHITE BELT (10TH KYU)
CERTIFICATE NO. STUDENT NAME COLOR BELT APPEARED
KYU / 3677 JORDAN WHITE 10TH KYU
KYU / 3678 BADRIYA SHAIKH WHITE 10TH KYU
KYU / 3679 KHAN MEHTAAB WHITE 10TH KYU
KYU / 3681 SAYED SADIYA BANO WHITE 10TH KYU
KYU / 3682 UDAY UMESH VACHASIDDHA WHITE 10TH KYU
KYU / 3683 VEDANTA BAMBERDEKAR WHITE 10TH KYU
KYU / 3684 SOHEL MANIHAR WHITE 10TH KYU
KYU / 3685 NIKITA RAULO WHITE 10TH KYU
KYU / 3686 GAURAV GUPTA WHITE 10TH KYU
KYU / 3688 DHIRAJ RAJKUMAR GOUD WHITE 10TH KYU
KYU / 3689 AMAN INAMDAR WHITE 10TH KYU
KYU / 3690 IRFAN INAMDAR WHITE 10TH KYU
KYU / 3691 SOHAM GORULE WHITE 10TH KYU
KYU / 3692 SOYAM GHARGE WHITE 10TH KYU
KYU / 3693 HARSH UMESH PARAB WHITE 10TH KYU
KYU / 3694 SAGAR PATIL WHITE 10TH KYU
KYU / 3695 SUBODH BORKAR WHITE 10TH KYU
KYU / 3696 PRATIK BORKAR WHITE 10TH KYU
KYU / 3697 PRIYA PASI WHITE 10TH KYU
KYU / 3698 SAHIL AUTE WHITE 10TH KYU
KYU / 3704 KAISH SHAIKH WHITE 10TH KYU
KYU / 3705 PATAN ISMAIL IBRAHIM WHITE 10TH KYU
KYU / 3722 ANIRODH DASH WHITE 10TH KYU
KYU / 3723 ASHUTOSH PRADHAN WHITE 10TH KYU
KYU / 3724 SAUMYA AGARWAL WHITE 10TH KYU
KYU / 3725 SUBRAT AGARWAL WHITE 10TH KYU
KYU / 3726 ADITI KRISHNAUT WHITE 10TH KYU
KYU / 3727 AYUSH KUMAR SINGH WHITE 10TH KYU
KYU / 3728 ADITYA SINGH WHITE 10TH KYU
KYU / 3729 SHYAMAL SRIVASTAVA WHITE 10TH KYU
KYU / 3730 SOMYA SRIVASTAVA WHITE 10TH KYU
KYU / 3742 GIRINATH WHITE 10TH KYU
KYU / 3743 SHLOK SINGH WHITE 10TH KYU
KYU / 3744 GAURI SINGH WHITE 10TH KYU
KYU / 3745 DHANASHREE MAHAJAN WHITE 10TH KYU
KYU / 3746 BHAGYASHREE SHINDE WHITE 10TH KYU
KYU / 3747 TUSHAR SUNIL JAGTAP WHITE 10TH KYU
KYU / 3748 RUDRA GUPTA WHITE 10TH KYU
KYU / 3749 KHAN AYESHA WHITE 10TH KYU
KYU / 3750 BALAJI PANDA WHITE 10TH KYU
KYU / 3859 SIDDESH GAIKWAD WHITE 10TH KYU
KYU / 3860 SAMRUDDI GAIKWAD WHITE 10TH KYU
KYU / 3861 SANIKA GAIKWAD WHITE 10TH KYU
KYU / 3965 ATHARVA DINESH YEWALE WHITE 10TH KYU
KYU / 3966 SRUSHTI DINESH YEWALE WHITE 10TH KYU
KYU / 3967 ABHIJEET ANANT JADHAV WHITE 10TH KYU
KYU / 3968 KRUSHNA RAVINDRA KOTKAR WHITE 10TH KYU
KYU / 3969 SAHIL RAJENDRA AUTE WHITE 10TH KYU
KYU / 3970 PRIYA PREMCHAND PASI WHITE 10TH KYU
KYU / 3971 KALESHWAR R. LOHAR WHITE 10TH KYU
KYU / 3972 MANSI VILAS ADSUL WHITE 10TH KYU
KYU / 3973 MALI RUPESH SURESH WHITE 10TH KYU
KYU / 3974 GAURI DEEPAK MALI WHITE 10TH KYU
KYU / 3975 SAKSHI SINGH WHITE 10TH KYU
KYU / 3976 SHRIYA SINGH WHITE 10TH KYU
KYU / 3977 OM PATIL WHITE 10TH KYU
KYU / 3978 SEJAL WAGH WHITE 10TH KYU
KYU / 3979 BHARGAV KALE WHITE 10TH KYU
KYU / 3980 NIKHIL GANIGA WHITE 10TH KYU
KYU / 3981 ADITYA NAIR WHITE 10TH KYU
KYU / 3982 GAURAV GAJARE WHITE 10TH KYU
KYU / 3983 SAURAV GAJARE WHITE 10TH KYU
KYU / 4195 AYAAN MANZOOR KHAN WHITE 10TH KYU
KYU / 4196 TARUN TRIPATI WHITE 10TH KYU
KYU / 4197 KRISH PATIL WHITE 10TH KYU
KYU / 4198 SHAIKH MOHD. SAMI WHITE 10TH KYU
KYU / 4199 SEJAL TIWARI WHITE 10TH KYU
KYU / 4200 PRACHI MAHAJAN WHITE 10TH KYU
KYU / 4306 ROHIT GODARA WHITE 10TH KYU
KYU / 4307 ADITYA VERMA WHITE 10TH KYU
AUTHORIZED INSTRUCTORS, AUTHORIZED EXAMINERS OR GRANDMASTER REPRESENTATIVES COULD NOT HAVE AUTHORITY TO PRINT THEIR OWN GRADING CERTIFICATES, 

Y.K.I. CERTIFICATES OR ANY OTHER AUTHORITY CARDS. ANY INSTRUCTOR WHO FOUND SUCH PRINTING CERTIFICATES OR ANY AUTHORIZED CARD IS LIABLE TO HAVE HIS AUTHORITY AS AN EXAMINER REVOKED AND HE BE EXPELLED FROM Y.K.I.